Væsker, led-, pleura-, perikardie-, p-dialysevæske, ascites m.m. (10011)

Version

1 (udgivet 27.04.2020)

Princip

Mikroskopi, dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af bakterier og svampe.

Indikation 

Symptomer på infektion i den pågældende anatomiske region.

Prøvemateriale 

Pleura-, perikardie-, peritonealdialysevæske samt ascites.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens.
Materiale:

 • Peritonealdialysevæske (bloddyrkningskolbe)
 • Acitesvæske (bloddyrkningskolbe)
 • Pleuravæske (bloddyrkningskolbe)
 • Ledvæske (bloddyrkningskolbe)

I SP er der oprettet to profiler ”Væsker i kolber (2 kolber)” og ”Væsker i kolber (4 kolber)” med tilhørende 2 eller 4 rekvisitioner.

 •  Ammemælk
 • Acitesvæske
 • Bursavæske (fx olecrani/fri tekst)
 • Cystecæske
 • Drænvæske (fx galdeblære/galdegang)
 • Galde
 • Fostervand
 • Hæmatom
 • Ledvæske (angiv lokalisation)
 • Pleuravæske
 • Spinalvæske
 • Væske (fx peritoneum/pericardium/fri tekst)
 • Serom (Lymfe- og sårvæske)

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes

Utensilier

 • Sterilt spidsglas med skruelåg.
 • Aerob og anaerob ved 2 bloddyrkningskolber, hvilket benyttes til perikardie-, p-dialyse- og acitesvæske.
 • 2 Aerobe, 1 anaerob og 1 svampekolbe ved 4 bloddyrkningskolber, hvilket benyttes til perikardie-, p-dialyse- og acitesvæske
 • Børnedyrkningskolbe til ledvæsker
 • Sprøjte 2 ml med Luer Lock

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Omhyggelig aseptisk teknik er helt afgørende. Der udføres huddesinfektion med 2 x jodsprit 2,5 % SAD liniment, eller hos patienter med jodallergi 2 x klorhexidinsprit 0,5 % i alkohol 70 %. Desinfektionsmidlerne skal tørre mellem påføringerne og inden punkturen. Efter desinfektion af indstiksstedet må dette ikke berøres, med mindre man har sterile handsker på. For at undgå jodforbrænding, aftørres jodet med sprit efter blodtagningen.
Led-, pleura- og andre væsker: 2-5 ml kommes i spidsglas. Ved meget små prøvemængder, kan ledvæsken undtagelsesvis forblive i den sprøjte, der anvendtes til aspiration. Se Abscesmateriale, aspireret pus.
Ledvæske fra børn: Der injiceres 0,5 – 2 ml i børnebloddyrkningskolbe efter desinfektion af membranen med 70% sprit (ikke jodsprit). 
Perikardievæske, p-dialysevæske og ascites: 5 ml injiceres i bloddyrkningskolbe efter desinfektion af membranen. Et par ml kommes i sterilt spidsglas.
NB! Jodsprit må ikke anvendes til desinfektion af membranerne.

Prøvemængde 

Se under prøvetagning, spidsglasset må kun fyldes halvt.

Opbevaring

Prøvemateriale i spidsglas opbevares i køleskab (4-8° C). Bloddykningskolber opbevares som ved bloddyrkninger. 

Forsendelse 

Spidsglas sendes i kølekasse, bloddyrkningskolber ukølet.

Svarafgivelse

Såfremt der ved mikroskopi påvises bakterier og svampe, vil dette blive meddelt telefonisk til en autoriseret patient-ansvarlig medarbejder.
Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.

Redaktør