Urin (10011)

Version

2 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Kvantitativ dyrkning med identifikation og følsomhedsbestemmelse af bakterier og svampe.

Indikation 

 • Recidiverende cystit hos kvinder.
 • Pyleonefrit.
 • Urinvejsinfektion hos børn og mænd.
 • Kompliceret urinvejsinfektion med kateter, sten, refluks og >100 ml residualurin.
 • Screening for asymptomatiske bakteriuri ved invasive urologiske indgreb, under graviditet, hos børn i manglende trivsel eller efter total fjernelse af et permanent urinkateter. Dette bør ske ved dyrkning, da urinstiks (nitrittest kombineret med leukocytesterasetest) kan være falsk negativ.

Prøvemateriale 

 • Midtstråleurin.
 • Urin udtaget ved suprapubisk blærepunktur.
 • Praktiserende læger anbefales semikvantitativ dyrkning på dip-slide, eller lignende, og indsendelse af borsyreglas ved positivt dyrkningsresultat.
 • Dyrkning af kateterurin er sædvanligvis kun indiceret, hvis patienten er febril, hvor også bloddyrkning er indiceret. En undtagelse er dog svært neutropene eller immuninkompetente patienter.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens
Materiale:

 • Urin – midtstråle
 • Urin fra kateter a demeure
 • Urin fra nefrostomikateter
 • Urin fra nyrepelvis
 • Urin – suprapubisk kateter
 • Urin – suprapubisk punktur
 • Urin fra bækken (anbefales ikke)
 • Urin – engangskaterisation (ren teknik)
 • Urin – brickerblære
 • Urin – tarmblære
 • Urin (art angives i fri tekst)

Tidspunkt for prøvetagning 

Morgenurin eller tidligst (2) - 4 timer efter sidste vandladning

Utensilier

Urin fra praksis (borsyre)

Urinrør praksis.jpg

Urin fra hospital i spidsglas eller urinrør

Sterilt spidsglasUrinrør hospital.jpg

Prøvetagning 

Indersiden af urinprøvesættets bæger må ikke berøres.

Kvinder: Fugtighedsservietten anvendes til grundig afvaskning af skamlæber og skedeindgang. Lidt af urinen lades i toilettet. Herefter lades urinen i bægeret, indtil det er ca. halvfuldt. Bægerets indhold hældes i reagensglasset, som fyldes halvt. Hætten skrues på igen.

Børn, der ikke kan lade vandet på opfordring: Urinen opsamles i plastpose, der hæftes på barnet, efter at genitalier er vasket med rent vand. Posen tilses hver 10. minut for at kontrollere, om der er urin i posen.

Mænd: Forhuden føres tilbage, og urinrørsmundingen afvaskes grundigt med fugtighedsservietten. Lidt af urinen lades i toilettet. Herefter lades urinen i bægeret, indtil det er ca. halvfuldt. Bægerets indhold hældes i reagensglasset, som fyldes halvt, og hætten skrues på igen.

Prøvetagning i eget hjem

Hvis den ambulante patient skal tage/have taget prøver i eget hjem, skal klinikeren gøre følgende:

 1. Udlevere prøveglas med påsat label med CPR-nummer
 2. Lave best./ord på de ønskede prøver
 3. Først når prøven/prøverne er taget/afleveret i ambulatoriet, skal der printes PTB-sedler, så prøvetagningstidspunktet bliver korrekt angivet i sundhedsplatformen.

Prøvemængde 

3-5 ml. Det sterile spidsglas må højst fyldes halvt. Borsyreglas 10 ml.

Opbevaring

Prøven sættes straks i køleskab (4-8° C) i max. 24 timer.

Forsendelse 

I kølekasse. Uafkølet urin undersøges ikke på grund af risiko for sekundær bakteriel opformering under transporten.

Svarafgivelse

Foreløbigt svar afgives oftest 1 døgn efter modtagelse af prøven. Slutsvar efter 2-5 døgn. 

Tolkning

Alle positive fund ved dyrkning af sterilt udtaget urin er signifikant. Signifikansniveau for andre opsamlingsmåder er afhængig af prøvens art og kvalitet samt af patientens diagnose. Dette vil fremgå af det afgivne svar.

Bemærkninger

Hos yngre kvinder kan det være vanskeligt at skelne cystit fra vaginit og urogenital klamydiainfektion.
I første trimester bør gravide kvinder udredes for asymptomatisk bakteriuri, der øger risikoen for akut pyelonefrit og for tidlig fødsel. Påvises bakteriuri i første trimester, skal urinen kontroldyrkes en gang månedlig under resten af graviditeten.
Urin til undersøgelse for TB skal sendes til KMA som videresender prøven til Statens Serum Institut. (Rekvireres som undersøgelse: Mycobacterium dyrkning og DNA/RNA (TB), Materiale: Urin – midtstråle).

Dyrkning af urinkatheter-spidser foretages ikke.


Redaktør