Udlandsscreening, screening for multiresistente bakterier efter udlandsophold (10050)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Screening for MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus
aureus), VRE (vancomycin-resistente enterokokker),
CPO (carbapenemase-producerende organismer) og MR-GNS
(Multiresistente Gram-negative stave). Prøver dyrkes i forskellige opformeringsmedier og efterfølgende på selektive screeningsplader. Herudover udføres der hurtigtest (PCR) for MRSA og VRE, og ved indlæggelse på udenlandsk hospital udenfor Norden indenfor 7 dage også for CPO.

Indikation 

Se bilag 4 (”Screening i forbindelse med udlandsophold”) til VIP-vejledning ” Multiresistente bakterier”
Patienter som har været indlagt på hospital udenfor Norden indenfor de sidste 6 måneder. Afgrænsning følger Sundhedsstyrelsen rekommandationer vedr. screening for MRSA, se: Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA.

Patienter, som har opholdt sig uden for Norden inden for de sidste 6 måneder og fået behandling med antibiotika under opholdet, screenes kun for CPO (se CPO, screening for), se Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO.

Beboere på asylcentre skal ved indlæggelse per 1. marts 2018 ikke længere udlandsscreenes, men fortsat MRSA-screenes se MRSA (methicillinresistente S. aureus)

Prøvemateriale 

Der skal tages podninger fra fra næse, svælg og rektum/stomi. Derudover podning fra evt. sår eller Eksem, urin, såfremt pt. har urinvejskateter, trakealsekret hvis patienten er intuberet.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Screening i forbindelse med udlandsophold
Materiale: Eksem-podning, Podning, Sår-podning, Trakealsekret fra tube eller Urin-midtstråle.
Lokalisation: angiv lokalisation

Utensilier

Podning med eSwab 


Prøvetagning 

Næse: Podepinden føres gennem det yderste af næsen (cavum nasi) 0,5 – 1 cm op. Podepinden drejes flere gange rundt mod indersiden af begge næsefløje, samtidig med at et fast tryk opretholdes. Samme podepind bruges til begge næsebor.
Svælg: Podepinden føres henover begge tonsiller med et let tryk
Podning fra rektum/stomi: Podepinden føres lige indenfor sphincter eller stomi.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Modtages prøverne inden kl. 20:00 på hverdage og 18:00 i
weekenden og på helligdage kan der forventes svar på MRSA, VRE og evt. CPO hurtig test samme dag. Dyrkningen for de fire bakterier tager 2-5 dage.

Tolkning

Svar på hurtigtest (PCR) afgives påvist/Ikke påvist/ubedømmelig. Svar på dyrkningsundersøgelserne angives som vækst/ikke vækst af hver af de fire bakterier (MRSA/VRE/CPO/MR-GS) og ved positiv dyrkning også resistensmønster.
Patienter der har fået antibiotika indenfor den sidste uge inden prøvetagning kan udkomme med falsk negativt dyrkningssvar.

Bemærkninger

Patienter negative med hurtigtest for MRSA, VRE og evt. CPO i alle relevante prøver kan afisoleres. Se i øvrigt den regionale VIP vejledning

MRSA og en delmængde af CPO er anmeldelsespligtig, se Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA og Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO.
Kontakt hygiejneorganisationen eller vagthavende mikrobiolog ved tvivl om infektionshygiejniske forholdsregler.


Redaktør