Trofozoitter af Giardia intestinalis i duodenalsekret (59110)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Direkte mikroskopi for trofozoitstadiet af E. histolytica eller G. intestinalis. Foruden mikroskopi udføres PCR for Giardia, cryptosporidier og entamoeba histolytica.

Indikation 

  • Slim og blod i afføringen af mere end 5 dags varighed efter rejse eller ophold i troperne.
  • Slim og blod i afføringen hos et barn adopteret fra lande med høj incidens af E. histolytica (incl. Østeuropa).
  • Diaré og dårlig trivsel hos et barn, hvor PCR af fæces ikke har givet diagnosen (Giardia).

Prøvemateriale 

Tynd, frisk fæces med blod og/eller slim, pus fra tarmulcerationer (E. histolytica) eller duodenalsekret (G. intestinalis). Der er ikke indikation for at undersøge formet fæces.

Prøvebestilling i SP

Kan kun bestilles på hospital.
Undersøgelse: tarmpatogene parasitter, undersøgelse for
Materiale: Aspirat (opsug)
Lokalisation: Duodenum

Tidspunkt for prøvetagning 

Om formiddagen på hverdage.

Utensilier

Fæcesrør

Fæcesrør.jpg

Prøvetagning 

KMA skal underrettes telefonisk, inden prøven tages. Prøven udføres kun på hverdage i dagåbningstiden.
Prøvematerialet anbringes i fæcesrøret, som lukkes tæt og anbringes i termobeholderen, som i forvejen er fyldt halvt op med 37° C varmt vand.
For at undgå smitte til andre personer må fæcesrøret ikke forurenes på ydersiden, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transport undgås.

Prøvemængde 

Fæcesrøret må højst fyldes 1/3.

Opbevaring

Prøven skal fremsendes straks og må ikke opbevares.

Forsendelse 

Prøven skal transporteres ved 37° C i termobeholder, som kan lånes på KMA.

Svarafgivelse

Positivt svar afgives straks telefonisk til en autoriseret patientansvarlig medarbejder, skriftligt svar følger.

Bemærkninger

Symptomerne ved colitis ulcerosa og akut amøbedysenteri kan ligne hinanden så meget, at en patient med en mulig eksposition altid bør undersøges for infektion med E. histolytica, inden der startes behandling med glukokortikoider.

Redaktør