Trichinella spiralis antistof (SSI00382)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: trichinella spiralis antistof.
Materiale: Serum eller koagelblod.

Yderligere information

Se SSI Diagnostik

Redaktør