Trichinella spiralis antistof (SSI00382)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: trichinella spiralis-Ab;P 
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 382 på SSI Diagnostik

Redaktør