Treponema pallidum antistoffer (syfilis screening) (NPU14097)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Påvisning af antistoffer mod T. pallidum med Chemo luminescens immunoassay (CLIA) teknik. Analysen er en treponemaltest.

Indikation 

Klinisk mistanke om syfilis, herunder kongenit infektion, eksposition for syfilis, risikoadfærd samt forebyggelse af medfødt syfilis ved undersøgelser af gravide risiko­patienter.
Hvis patienten screenes i forbindelse med graviditet, sendes prøven til Blodbanken.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: treponema pallidum antistof
Materiale: Serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt efter indikationen er stillet. Evt. efterfølgende prøver med 1-4 ugers interval.

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur.

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 0,6 ml blod (0,3 ml serum).

Rekvisitionsseddel

Det er vigtigt, at indikationen for undersøgelsen anføres, og at man oplyser, om pt. evt. tidligere har fået konstateret syfilis.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.
Et negativt fund besvares umiddelbart. Ved positiv eller tvivlsom positiv reaktion indsender KMA prøven til konfirmatorisk analyse på KMA, Hvidovre Hospital og besvares endeligt, når svar foreligger herfra.

Tolkning

Positivt fund tyder på aktuel eller tidligere syfilis. CLIA-testen kan være negativ i de første sygdomsuger, hvorfor man må gentage undersøgelsen ved negativt resultat, hvis klinisk mistanke om syfilis foreligger.

Bemærkninger

Visse autoimmunsygdomme og infektioner med andre (tropiske) treponema-arter (T. pertenue (forårsager yaws), T. carateum (forårsager pinta)) kan give falsk positive reaktioner.
Ved udredning af kongenit syfilis (prøver fra neonatalafdeling fra barn og mor) kontaktes vagthavende på KMA for at sikre videresendelse fra KMA til SSI.


Redaktør