Svælgpodning for ß-hæmolytiske streptokokker (10011)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Dyrkning for β-hæmolytiske streptokokker og ved recidiverende infektion for Fusobacterium necrophorum.

Indikation 

  • Akut tonsillit, faryngit: Tonsiller med rødme og/eller belægninger, synkesmerter og feber.
  • Små børn med protraheret øvre luftvejsinfektion med rhinorrhea, suppurative komplikationer og subfebrilia.
  • Smitteopsporing ved recidiverende familieepidemier.

Prøvemateriale 

Podning fra tonsiller og ved tidligere tonsillektomi fra kryptlejer

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens.
Materiale: podning.
Lokalisation: Svælg

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Podning med eSwab 


 

Prøvetagning 

Podepinden gnides fast over begge tonsiller, så eventuelle belægninger tages med. Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, der skal undersøges.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Slutsvar afgives 1-2 døgn efter modtagelse af prøven

Tolkning

Hverken pneumokokker, hæmofilusarter, andre Gramnegative stave eller stafylokokker giver anledning til halsbetændelse.

Bemærkninger

Af de hæmolytiske streptokokker er kun Streptococcus pyogenes (gruppe A) en sikker årsag til tonsilfaryngit. Streptococcus dysgalactiae er enkelte gange isoleret fra epidemisk optræden af faryngit, hvor anden ætiologi ikke har kunnet påvises.
Podningen undersøges for anaerob vækst af Fusobacterium necrophorum ved angivelse af recidiverende infektion.


Redaktør