Svælgpodning, andet (10011)

Version

1 (udgivet 23.04.2020)

Princip

Undersøgelse for Haemophilus influenzae, type b (epiglottit), Corynebacterium diphtheriae (difteri), Neisseria meningitidis (meningokoksygdom) vil kun ske, hvis indikationen er anført på rekvisitionen.

Indikation 

  • Symptomer på epiglottit.
  • Symptomer på difteri (faryngit med grålige, fastsiddende membraner, ødem af svælg og hals, svælgparalyse).
  • Meningokoksygdom.

Prøvemateriale 

Podning fra pharynx og tonsiller.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Podning med eSwab 


 

Prøvetagning 

Podepinden gnides fast over tonsillerne, så eventuelle belægninger tages med. Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, der skal undersøges.
Ved kliniske tegn på epiglottitis må prøvetagning først foregå, når der er sikret frie luftveje.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Foreløbigt svar afgives skriftligt 1 døgn efter modtagelse af prøven, dog kun relevante positive svar til praksis. Slutsvar efter 2-5 døgn.

Bemærkninger

Undersøgelse for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Se Hygiejnehåndbogen på VIP-portalen.
Ønskes undersøgelse for kighostebakterier, indsendes særlig prøve og rekvisition.
Ønskes undersøgelse for gonokokker, indsendes særlig prøve og rekvisition. Yderligere undersøgelse for bakterier og svampe kan komme på tale hos svært immunsupprimerede patienter og hos patienter, hvor der er mistanke om Lemierre’s syndrom (nekrobacillose) forårsaget af Fusobacterium necrophorum.


Redaktør