Serumkoncentration af antimykotiske midler

Version

1 (udgivet 27.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Bestilles under det enkelte antimykotiske middel

  • Flucytocin (NPU19770) (SSI R-nr. 609)
  • Itraconazol (NPU27331) (SSI R-nr. 608)
  • Posaconazol (NPU27459) (SSI R-nr. 619)
  • Voriconazol (NPU27136) (SSI R-nr. 607)

Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se SSI Diagnostik. R-nr. er anført efter det enkelte middel ovenfor.

Redaktør