​​​

Schistosoma DNA/RNA (42041)

​Version

1 (udgivet 07.02.2022)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Schitstosoma DNA/RNA
Materiale: Fæces

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut (SSI). 

For tolkning se R-nr. 1001 på SSI Diagno​stikRedaktør