Rubellavirus antistof (NPU14062)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Princip

Påvisning af IgM og IgG antistoffer mod rubellavirus med CLIA (chemo luminescen simmunoassay).

Indikation 

  • Mistanke om akut rubellainfektion, fx ved udslæt hos gravide, eller kongenit rubellainfektion.
  • Bestemmelse af immunstatus.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: rubellavirus-ab
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Diagnostisk undersøgelse ved formodning om akut infektion: Første blod­prøve ved sygdomsdebut, næste blodprøve ca. 1 uge senere. I særlige tilfæl­de derefter ny blodprøve med 2 ugers interval (se Tolkning). Ved mistanke om akut rubellavirus infektion tages også urin og svælsekret/svælgpodning til Rubellavirus RNA/DNA
Kongenit rubellainfektion: En prøve udtaget snarest efter fødslen (navle­snors­blod eller blodprøve fra barnet selv).

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur.

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 1 ml blod (0,5 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning

Positiv reaktion for rubella IgG antistoffer (titer >10 IE/ml):
Patienten er immun over for rubellavirus.
Negativ reaktion for rubella IgG antistoffer (titer <5 IU/ml):
Patienten er ikke immun overfor rubellavirus. Hvis patienten er gravid, tilrådes ny blodprøve ved udgangen af 16. gravi­ditetsuge, og vaccination tilrådes efter afsluttet graviditet. Under rubellaepidemi tilrådes serologisk kontrol hver anden uge indtil udgangen af 16. graviditetsuge.
Positiv reaktion for rubella IgM antistoffer:
Forenelig med akut rubellainfektion. IgM antistoffer kan sædvanligvis kun påvises 1-2 mdr. efter infektionen, men enkelte personer er vedvarende IgM positive.

Bemærkninger

Ved fund af IgM antistoffer mod rubellavirus hos en gravid sørger KMA for videresendelse af blodprøven til IgG antistof aviditetsundersøgelse på Statens Serum Institut til afklaring af, om det drejer sig om end tidligere eller akut infektion.
Udslæt hos gravide bør altid medføre undersøgelse for både parvovirus og rubellavirus, også selvom der er påvist IgM antistoffer mod parvovirus, idet der kan være tale om enten krydsreaktion eller dobbeltinfektion.


Redaktør