Rabiesvirus antistof (NPU56028)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: rabies-virus AB;P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 257 på SSI Diagnostik

Redaktør