Rabiesvirus antistof (NPU56028)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Prøvebestilling i SP

Kan kun bestilles på Hospital.
Undersøgelse: rabies-virus ab;P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Se SSI Diagnostik

Redaktør