Pus, sårsekret, sekret podning (10011)

Version

2 (udgivet 18.05.2021)

Princip

Dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af potentielt patogene bakterier og svampe

Indikation 

  • Akut inflammerende traumatiske sår.
  • Cellulit, fasciit.
  • Inflammeret bidsår (hund, kat, hest, menneske) og brandsår.
  • Postoperativ sårinfektion.
  • Kroniske sår (diabetiske, decubitus, ulcus cruris) med inflammation af subkutant væv, fascie, muskel eller knogle.

Prøvemateriale 

Pus, sårsekret eller vævsvæske. ESwab anvendes kun, hvor det ikke er muligt at fremsende aspireret materiale eller biopsier.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Podning med eSwab 


Pus eller væske i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Ved større pusmængder aspireres materialet i sprøjte og overføres til sterilt spidsglas. Ved mindre mængder kan materialet forblive i den sprøjte, der anvendtes til aspiration. Sprøjten lukkes med steril lukkeprop og fremsendes i forsendelsesrør.
Ved bløddelsinfektion uden pussekretion (cellulit og lign.) kan prøvemateriale opnås på følgende måde: Der udføres huddesinfektion med 2 x jodsprit 2,5 % SAD liniment, eller hos patienter med jodallergi 2 x klorhexidinsprit 0,5 % i alkohol 70 %. Desinfektionsmidlerne skal tørre mellem påføringerne og inden punkturen. Efter desinfektion af indstiksstedet må dette ikke berøres, med mindre man har sterile handsker på. For at undgå jodforbrænding, aftørres jodet med sprit efter prøvetagningen.
En sprøjte med kanyle indføres i det inficerede område og 1 ml sterilt saltvand injiceres, hvorefter der aspireres så meget som muligt. Den aspirerede væske sendes i sprøjten som beskrevet ovenfor.

Prøvemængde 

Så meget materiale som muligt, glasset må dog kun fyldes halvt.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Så vidt muligt i kølekasse

Svarafgivelse

Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.
Prøver i relation til dyrebid: Op til 7 døgn.

Tolkning

Før antibiotisk behandling startes er det nødvendigt at sammenholde klinikken med de bakterier og svampe, som er dyrket fra den pågældende region.
Ved dyrebid bør dyrearten angives præcist på rekvisitionssedlen, idet bidsår fra forskellige dyr er associeret med specielle bakteriearter.

Bemærkninger

Ved kroniske sår (decubitus, ulcus cruris) vil overfladepodninger sjældent give relevante mikrobiologiske oplysninger, hvorfor det foreslås at tage stansebiopsier fra sårranden efter rensning af såret. Biopsier fremsendes i spidsglas med et par dråber sterilt vand.

For ledvæske, se specifik vejledning.
For abcesmateriale, se specifik vejledning.
Ved ønske om undersøgelse for Haemophilus ducreyi, se specifik vejledning.


Redaktør