Polyomavirus Wu (32253)

​Klinisk betydning uafklaret. Denne undersøgelse er kun indiceret hos immunsupprimerede patienter, med lungesymptomer med ukendt ætiologi

Version

1 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: WU-polymavirus DNA/RNA 
Materiale: nasopharynxsekret, podning fra svælg eller trakealsekret

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 640 på SSI Diagnostik

Redaktør