Podning fra cervix/vagina (10011)

Version

3 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Dyrkning for hæmolytiske streptokokker, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae og anaerobe bakterier.
Gravide undersøges for hæmolytiske streptokokker, og Staphylococcus aureus.
Ved angivet mistanke om intra uterin infektion, endometrit m.m., undersøges også for andre bakterier inklusiv anaerobe bakterier.
Ønskes dyrkning for Neisseria gonorrhoeae anvendes prøvenummer (10200)
Ved ønske om påvisning af Neisseriae gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis DNA anvendes prøvenummer (12250). Prøven fremsendes da i APTIMA medie.

Indikation 

 • Udflåd, kløe og dyspareunia.
 • Risiko for gruppe B (GBS) bærertilstand.
  • Tidligere fødsel af barn med invasiv GBS.
  • GBS bakteriuri i aktuelle graviditet.
  • Præterm fødsel, febrilia (>38,5 °C) intrapartum, langvarig vandafgang > 24 timer.
 • Mistanke om intrauterin infektion i forbindelse med graviditet.
 • Mistanke om toksisk shock syndrom (TSS) forårsaget af stafylokokker eller streptokokker bedes anført på rekvisitionen.
 • Mistanke om endometrit bedes anført på rekvisitionen

Prøvemateriale 

Slimhindesekret fra cervikalkanalen

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens.
Materiale: Podning.
Lokalisation: Cervix.

Utensilier

Podning med eSwab 


Prøvetagning 

Materiale fra slimhinden opsamles i eSwab

Prøvemængde 

Tilstrækkeligt til at fugte podepinden

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Så vidt muligt i kølekasse. Der bør gå mindre end 1 døgn fra prøvetagning til modtagelsen i KMA, idet hurtig forsendelse er afgørende for et positivt dyrkningsresultat.

Svarafgivelse

Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.

Tolkning

Fund af Staphylococcus aureus er ikke altid udtryk for betydende infektion.

Bemærkninger

Der laves ikke følsomhedsbestemmelse ved fund af Gardnerella vaginalis. Overvægt af denne bakterie indikerer sædvanligvisbakteriel vaginose, men er formentlig ikke det ætiologiske agens. Tilstanden formodes at skyldes en ændring af vaginalfloraens sammensætning mod overvægt af anaerobe bakterier.
Bakteriel vaginose påvises ved opfyldelsen af 3 ud af 4 kriterier:

 • tyndt, hvidligt homogent vaginalsekret
 • påvisning af clue cells
 • vaginalsekret pH >4,5
 • frigivelse af fiskeagtig lugt ved pådrypning af 10 % KOH

Ovennævnte undersøgelser udføres i egen klinik.
Bakteriel vaginose behandles sædvanligvis med clindamycin eller metronidazol.


 

Redaktør