Pneumonok antistof (7/13 valent) (NPU54234)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: Pneumokok-Ab (7/13 valent);P
                             Streptococc.pneum.type-IgG gruppe;P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 706 på SSI Diagnostik

Redaktør