Pneumoniudredning (atypisk pneumoni) (52010)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Princip

Pneumoniudredning (atypisk pneumoni) på luftvejssekreter, er en samlet PCR-undersøgelse for legionella, mycoplasma pneumoniae, chlamydophila pneumoniae og chlamydiai psittaci

Indikation 

Klinisk mistanke om infektion med: 
Legionella Mycoplasma pnemonia, Chlamydophila pnemoniae eller Chlamydia psittaci evt. i forbindelse med fuglekontakt, herunder pnemoni hos:

  • Immunsupprimeret patient
  • Patient hjemvendt fra udlandsrejse
  • Patienter, som ikke responderer på behandling med batalaktamantibiotika. Se desuden indikation under de enkelte mikroorganismer.
  • Ved langvarig hoste eller atypisk pneumoni

Prøvemateriale 

Sekret fra de dybe luftveje, ekspektorat, trakealsekret eller bronkialskyllevæske (BAL) samt podning fra svælg (mycoplasma pneumoniae og chlamydophila pneumoniae).

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Pneumoniudredning (atypisk pneumoni).
Materiale: trachealsekret, ekspektorat, Bronkoalveolær lavage (BAL), bronkialsekret bronkoskopisk ophentet eller svælgpodning

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, gerne inden antibiotisk behandling iværksættes.

Utensilier

Podning med eSwab 

Hvid eswab uden podepind.jpg
Trakealsekret og BAL i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Ekspektoratdåse

Ekspektoratdåse.jpg

Prøvetagning 

Podepinden gnides mod slimhinden i svælget, optimalt nasopharynx, hvorefter den anbringes I transportmediet (hvidt skruelåg) og afknækkes.
Ekspektorat, trakealsekret eller BAL tages som beskrevet (trakealsug), eller BAL

Prøvemængde 

Mindst 1 ml sekret.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

ESwab fremsendes i forsendelseshylster, ekspektorat fremsendes i dåse med tilsvarende forsendelsescontainer, trakealsekret og BAL i sterilt spidsglas i forsendelseshylster. Luftvejssekret fremsendes om muligt i kølekasse.

Svarafgivelse

Undersøgelsen udføres dagligt og 1 gang hver weekend.
I sjældne tilfælde indeholder prøverne faktorer, der hæmmer amplifikationsprocessen. Resultatet besvares i så fald som: “Prøven ubedømmelig som følge af hæmning”.

Tolkning

Sensitiviteten af undersøgelsen afhænger af prøvematerialets egnethed, specielt for legionella infektion. Et negativt svar udelukker derfor ikke infektion, og hvis der er fortsat, er mistanken om atypisk pneumoni kan undersøgelsen gentages med optimal prøvetagningsteknik, trakealsug eller BAL.

Bemærkninger

C. pneumoniae er sjældent årsag til atypisk pneumoni i Danmark, og infektionen er oftest mild. Infektion med C. psittaci (ornithose, psittacose) forudsætter kontakt med syge fugle (typisk papegøjer og kanariefugle, men kan også overføres af andre fuglearter). Ornithose er sjælden i Danmark (20-30 tilfælde årligt). Undersøgelse for C. psittaci på podepind udføres kun, hvis der medfølger kliniske oplysninger om fuglekontakt.Ved mistanke for Legionella bør PCR-analysen suppleres med undersøgelse for L. pneumophila antigen i urinen.
Legionella infektion er anmeldelsespligtig.
Infektion med Mycoplasma pneumoniae er næsten altid selvlimiterende. Relevant antibiotisk behandling (makrolid) kan dog afkorte sygdomsvarigheden og (måske) reducere smittespredning. Analysen udføres altid i kombination med chlamydophila pneumoniae DNA/RNA. Se denne.Redaktør