Pneumoniudredning (atypisk pneumoni) (52010)

Version

2 (udgivet 28.04.2021)

Princip

Pneumoniudredning (atypisk pneumoni) på luftvejssekreter, er en samlet PCR-undersøgelse for Legionella pneumophila og andre Legionella species,  Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Chlamydia psittaci

Indikation 

Klinisk mistanke om infektion med: 
Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Chlamydia psittaci evt. i forbindelse med fuglekontakt, herunder pneumoni hos:

  • Immunsupprimeret patient
  • Patient hjemvendt fra udlandsrejse
  • Patienter, som ikke responderer på behandling med betalaktamantibiotika. Se desuden indikation under de enkelte mikroorganismer.
  • Ved langvarig hoste eller atypisk pneumoni

Prøvemateriale 

Sekret fra de dybe luftveje, ekspektorat, trakealsekret eller bronkialskyllevæske (BAL) samt podning fra svælg (M. pneumoniae og C. pneumoniae).

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Pneumoniudredning (atypisk pneumoni).
Materiale: trachealsekret, ekspektorat, bronkoalveolær lavage (BAL), bronkialsekret (bronkoskopisk ophentet) eller svælgpodning

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, gerne inden antibiotisk behandling iværksættes.

Utensilier

Podning med eSwab 


Trakealsekret og BAL i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Ekspektorat i dåse med forsendelsescontainer

Ekspektoratdåse.jpg

Prøvetagning 

Podepinden gnides mod slimhinden i svælget, optimalt nasopharynx, hvorefter den anbringes I transportmediet (hvidt skruelåg) og afknækkes.
Ekspektorat, trakealsekret eller BAL tages som beskrevet under de respektive luftvejssekreter.

Prøvemængde 

Mindst 1 ml sekret.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

ESwab fremsendes i forsendelseshylster, ekspektorat fremsendes i dåse med tilsvarende forsendelsescontainer, trakealsekret og BAL i sterilt spidsglas i forsendelseshylster. Luftvejssekret fremsendes om muligt i kølekasse.

Svarafgivelse

Undersøgelsen udføres dagligt og 1 gang hver weekend.
I sjældne tilfælde indeholder prøverne faktorer, der hæmmer amplifikationsprocessen. Resultatet besvares i så fald som: “Prøven ubedømmelig som følge af hæmning”.

Tolkning

Sensitiviteten af undersøgelsen afhænger af prøvematerialets egnethed, specielt for Legionella infektion. Et negativt svar på et ekspektorat udelukker derfor ikke infektion, og hvis der fortsat, er mistanke om atypisk pneumoni kan undersøgelsen gentages med optimal prøvetagningsteknik, dvs. trakealsug eller BAL.

Bemærkninger

Ved fremsendelse af svælgpodning i Eswab undersøges kun for M. pneumoniae og C. pneumoniae

C. pneumoniae er sjældent årsag til atypisk pneumoni i Danmark, og infektionen er oftest mild. Infektion med C. psittaci (ornithose, psittacose) forudsætter kontakt med syge fugle (typisk papegøjer og kanariefugle, men kan også overføres af andre fuglearter). Ornithose er sjælden i Danmark (20-30 tilfælde årligt). Ved mistanke om Legionella kan PCR-analysen suppleres med undersøgelse for L. pneumophila antigen i urinen.
Legionella infektion er anmeldelsespligtig.
Infektion med M. pneumoniae er næsten altid selvlimiterende. Relevant antibiotisk behandling (makrolid) kan dog afkorte sygdomsvarigheden og (måske) reducere smittespredning.


Redaktør