Pneumokok antistof (23 valent) (NPU12001)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: Pneumokok-Ab (23 valent);P
                             Streptococcus pneum.-IgG;P 
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 695 på SSI Diagnostik

Redaktør