Parotitisvirus antistof (NPU17128)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Mumps virus-Ab(liste);P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Hospital. For tolkning se Hvidovre Hospitals PrøvevejledningSSI Diagnostik

Redaktør