Mycobacterium (TB) mikroskopi, PCR og dyrkning (11601 andet/NPU16453 blod)

​Undersøgelse foregår på SSI og omfatter både mikroskopi med auraminfarvning, PCR-undersøgelse og dyrkning. Atypiske mykobakterier er inkluderet.
Der er på mykobakterieafdelingen indført udvidede arbejdstider. Hverdage 8-20, lørdage + udvalgte helligdage 9-14, telefon 3268 3731 eller 5170 3054. Haste undersøgelse kan udføres efter forudgående telefonisk aftale på +45 32683731, hvorefter prøve(r) skal fremsendes med taxi til Statens Serum Instituts hovedindgang Ørestads Boulevard 5 efter nærmere anvisning

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: Mycobacterium (TB) (mikroskopi PCR og dyrkning)
Materiale: vælg prøvemateriale

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 144 på SSI Diagnostik

Redaktør