Marburg Virus DNA/RNA (NPU27102)

​Ved mistanke om akut hæmorrhagisk feber, tages to prøver – en til serologi og en til PCR. Prøven til serologien opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingerne på køl indtil resultatet på PCR-analysen foreligger. Ved negativ PCR, indsendes denne prøve til test for overstået infektion.
Prøven til PCR tilsættes blå inaktiveringsbuffer (se ovenfor) og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares op køl (2 – 8°C) og sendes hurtigst muligt. Her testes for akut Ebola hæmorrhagisk feber

Version

1 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Marburgvirus antistof;P 
Materiale: blod tilsat SSIs blå inaktiveringsmedie, kontakt vagthavende på SSI på telefon 32683460 eller 40336379.

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 2026 på SSI Diagnostik

Redaktør