Malaria (NPU21598)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Princip

Mikroskopisk undersøgelse for malariaparasitter. Immunkromatografisk undersøgelse.
Patienter mistænkt for malaria skal henvises til prøvetagning på hospital.
Den immunkromatiske undersøgelse kan ikke stå alene, og er kun et supplement til mikroskopien.

Indikation 

  • Feber (kontinuerlig, intermitterende eller periodisk), hovedpine, influenzalignende symptomer, evt. diaré eller opkastninger, samt trombocytopeni efter rejse eller ophold i troperne,
  • Anæmi, trombocytopeni og splenomegali hos en person med etnisk baggrund fra lande med endemisk malaria.
  • Akut undersøgelse udføres hvis det er mindre end 3 måneder siden man har forladt malariaområdet, og især hvis man har været i tropisk Afrika, ellers laves underøsgelsen som rutineundersøgelse

Prøvemateriale 

Perifert blod til 2 udstrygningspræparater og 2 dråbepræparater. Kapillært blod er optimalt, men albueveneblod kan også bruges.
Blodprøve i EDTA-glas.

Prøvebestilling i SP 

Kan kun bestilles på hospital.
Undersøgelse: plasmodium (mikroskopi) (malaria?)
Materiale: pakke (udstrygning og dråbepræparat, husk også EDTA-blod)

Tidspunkt for prøvetagning 

Så snart diagnosen mistænkes, en gang dagligt i tre dage.

Utensilier

Objektglas med afskårne hjørne samt forsendelsesetui.

Objektglas forsendelse.jpg

EDTA-glas

Lilla Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Kvaliteten af præparaterne er helt afgørende for den mikroskopiske undersøgelse. Vejledningen skal derfor følges omhyggeligt. Blod tilsat antikoagulans eller koaguleret fuldblod er ikke egnet til malariamikroskopi.
Rekvisitionsnummer anføres med blyant i skrivefeltet på objektglasset. Der skal kun anvendes én rekvisition til de 4 præparater og EDTA blod.
Huden desinficeres og lufttørres inden punkturen. Med engangslancet prikkes i øreflippen eller lateralt på fingerens yderstykke mellem neglevold og pulpa. Hos små børn kan hælen også anvendes. Første bloddråbe aftørres. Der fremstilles herefter 2 dråbepræparater og 2 udstrygningspræparater:

Dråbepræparater: Midt på 2 objektglas anbringes en bloddråbe, der straks spredes med lancetten til et kvadrat på ca. 1 cm2. Den spredte bloddråbe skal have en tykkelse, så trykt skrift lige netop kan læses igennem præparatet.

Udstrygningspræparater: En lille blodmængde opsamles midt på den korte ende af et slebet objektglas med afskårne hjørner. Dette glas bringes i kontakt med præparatglasset i en vinkel på 45°, nær den matterede del og således at blodet befinder sig i vinklen mellem de to glas. Vent til dråben har bredt sig til de afskårne hjørner på ”udstrygnings”-objektglasset og udstryg herefter med en jævn, glidende bevægelse.
Udstrygningspræparatet skal være tyndt og må ikke nå ud til objektglassets kanter.
Blod i EDTA-glas tages på vanlig vis.

Emballering

Både dråbe- og udstrygningspræparaterne tørres støvfrit i vandret stilling, før de anbringes i forsendelsesetui, og sendes samtidig med EDTA-glas med blod.

Opbevaring

Stuetemperatur.

Forsendelse 

Ved akut undersøgelse skal dette ske efter forudgående aftale med vagthavende læge på KMA. Præparaterne, inklusive EDTA-glas, sendes først når såvel udstrygnings- som dråbepræparaterne er helt tørre.

Svarafgivelse

Akutte prøver samt positive fund besvares straks telefonisk til en autoriseret patientansvarlig medarbejder.

Tolkning

Under behandlingen af falciparum malaria skal parasitæmigraden følges dagligt, til negative udstryg foreligger, og igen 7 dage efter behandlingsstart. Klinisk bedring og fald i parasitæmien indtræder sædvanligvis i løbet af 1.-3. behandlingsdøgn.
Manglende fald i parasitæmigraden inden for de første døgn eller forekomst af trofozoitter på 7. dagen efter behandlingsstart er ensbetydende med behandlingsresistens, også selv om patienten er velbefindende. Derimod er forekomst af gametocytter på 7. dagen ikke udtryk for resistens.
Parasitæmigraden skal ikke følges ved benign malaria, og disse patienter kan udskrives, så snart den kliniske tilstand tillader det. Ved infektion med P. vivax eller P. ovale følges behandlingen op med primakin til behandling af leverfasen i alt 14 dage.
Fund af andre blodparasitter i dråbe- eller udstrygningspræparaterne (filaria, trypanosomer, babesia, leishmania) vil også blive meddelt.
Hvis malariaundersøgelsen er negativ, og der fortsat er mistanke, må undersøgelsen gentages de 2 følgende dage.

Bemærkninger

Rejseanamnese og evt. malariaprofylakse skal altid angives

Redaktør