Leishmania arter antistof (NPU58288)

Version

2 (udgivet 25.08.2020)

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: leishmania infantum IgG;P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 387 på SSI Diagnostik

Redaktør