Leishmania arter antistof (NPU58288)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Prøvebestilling i SP

Kan kun bestilles på hospital.
Undersøgelse: leishmania infantum IgG
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Se SSI Diagnostik

Redaktør