Legionella pneumophila (LUT) og pneumokok antigener (PUT) (53300)

Version

1 (udgivet 22.04.2020)

Princip

Påvisning af lipopolysakkarid (LPS) antigen fra L. pneumophila serogruppe 1 og af polysakkarid antigen fra S. pneumoniae i urin med immunkromatografisk metode

Indikation 

Klinisk mistanke om Legionellainfektion, herunder pneumoni hos immunsupprimeret patient eller hos patient efter nylig udlandsrejse.
Klinisk mistanke om pneumokokinfektion, fx hvor forudgående antibiotikabehandling af pneumoni, bakteriæmi eller meningitis kan have givet (falsk) negativt dyrkningsresultat

Prøvemateriale 

Urin (gerne morgenurin)

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Legionella pneumophila (LUT) og pneumokok antigener (PUT)Materiale: Urin

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, evt. gentaget efter 1-2 dage.

Utensilier

Spidsglas eller urinprøvesæt

Sterilt spidsglasUrinrør hospital.jpg

Prøvetagning 

Midtstråleteknik.

Prøvemængde 

1-5 ml urin.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Prøven analyseres og besvares samme dag. I weekenden udføres analysen i dagarbejdstiden. Resultatet angives som negativt eller positivt.

Tolkning

Legionella LPS-antigen udskilles i urinen allerede få dage efter sygdomsdebut.
Et negativt svar udelukker ikke Legionellainfektion, da analysen kun med sikkerhed påviser LPS fra L. pneumophila serogruppe 1 og ikke andre serogrupper eller Legionella arter, som også kan give livstruende infektion. Ligeledes kan et negativt svar initialt i sygdomsforløbet skyldes forsinket antigenudskillelse, hvorfor undersøgelsen foreslås gentaget efter 1-2 dage, hvis mistanke om Legionella-infektion fastholdes.
Negativt resultat udelukker heller ikke infektion med pneumokokker. Det kan være nødvendigt med gentagne urinantigen bestemmelser, da den udskilte antigenmængde varierer i sygdomsforløbet. Undersøgelsen er ikke egnet til børn (1-15 år), da alene kolonisering i luftvejene med S. pneumoniae også kan give positivt resultat i denne aldersgruppe.

Bemærkninger

Undersøgelse for L. pneumophila antigen i urinen bør suppleres med undersøgelse af luftvejssekret med Legionella PCR som detekterer DNA fra alle serogrupper af L. pneumophila og alle Legionella arter. Bestilles som pneumoni-udredning (atypisk pneumoni).
Undersøgelsen for pneumokok antigen bør altid forudgås af eller suppleres med mikroskopi og dyrkning af relevant prøvemateriale (luftvejssekret, blod eller spinalvæske). Se endvidere under spinalvæske (påvisning af DNA fra S. pneumoniae, N. meningitidis og H. influenzae med PCR).


 Redaktør