Ledvæske (10111)

Version

1 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Mikroskopi, dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af isolerede bakterier og svampe.

Indikation 

Mistanke om purulent artrit.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Utensilievalget afhænger af prøvematerialet. F.eks.

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Børnebloddykrningskolbe

Prøvetagning 

Ledvæsken udtages ved aseptisk teknik.
Prøven til D+R sendes i sterilt spidsglas 2-5 ml.
Ledvæske i børnebloddyrkningskolbe BACTEC™ Peds Plus (op til 5 ml) - rekvireres som ledvæske i bloddyrkningskolbe.
Ledglucose og leukocytter undersøges på Biokemisk afdeling (EDTA glas).
Krystaller i ledvæske undersøges på Afdeling for Patologi.

Prøvemængde 

2-5 ml ledvæske i sterilt spidsglas og eller børnebloddyrkningskolbe.
Til PCR for K. kingae min. 0.5 ml

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Så vidt muligt i kølekasse. Fremsendes hurtigst muligt.

Svarafgivelse

Telefonisk svar til en autoriseret patientansvarlig medarbejder afgives ved prøver mærket ”hastesvar” fra den rekvirerende afdeling samt efter lægeligt skøn.
Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.
Alle ledvæsker opformeres og dyrkes yderligere 9 dage og slutsvares endeligt på 14. dagen. Ved mistanke om Kingelle kingae (hos børn) anbefales det at sende ledvæske i børnebloddyrkningkolbe.
Det er muligt at få lavet specifik PCR for Kingelle kingae ”Kingella kingae DNA/RNA”. Hertil fremsendes min 0.5 ml ledvæske i sterilt spidsglas. Prøven udføres på KMA Hvidovre.

Tolkning

Sker i reglen i samarbejde med klinisk mikrobiolog.

Redaktør