Kighoste (Bordetella pertussis) antistoffer (NPU13609)

Version

2 (udgivet 28.04.2021)

Princip

Påvisning af IgG antistoffer mod Bordetella pertussis toxin med ELISA-teknik

Indikation 

Som for B. pertussis DNA, dvs. mistanke om kighoste, hvor der desuden foreligger negativt PCR resultat og varighed af hoste på mere end 2 uger. Undersøgelsen kan ikke anvendes til børn under 8 år.

Prøvemateriale 

Blod.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Bordetella pertussis IgG antistof
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Ved formodning om aktiv infektion med symptomvarighed over 2 uger.

Utensilier

Tørglas

Gul Vacuette.jpg 

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt.  i kølekasse.

Svarafgivelse

Indenfor 1 uge efter modtagelse.

Tolkning

Svarafgivelse sker i internationale enheder U/ml med angivelse af positiv (≥ 100 IU/ml), negativ (< 40 IU/ml) eller grænseværdi ≥ 40 og < 100 U/ml). Positivt resultat indikerer akut B. pertussis infektion, grænseværdi er et usikkert resultat og bør følges op med ny prøve efter 7-10 dage.

Redaktør