I.V. kateterspids (10011)

Version

2 (udgivet 18.01.2021)

Princip

Semikvantitativ dyrkning af bakterier og svampe fra kateterspids

Indikation 

  • Exit-site infektion, f.eks. med flebit, tunnelinfektion langs tunneleret kateter og "Pocket" infektion
  • Bakteriæmi uden kendt fokus hos patient med i.v. kateter eller anden intravaskulær adgangsvej

Prøvemateriale 

Ca. 5 cm af den intravenøse kateterspids

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Dyrkning og resistens, fremmedlegemer
Materiale: Kateterspids
Lokalisation: Vælg katetertype

Utensilier

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Katetrets indstikssted desinficeres omhyggeligt med 2 x jod­sprit 2,5 % SAD liniment, eller hos patienter med jodallergi 2 x klorhexidinsprit 0,5 % i alkohol 70 %. Katetret fjernes aseptisk, og ca. 5 cm af spidsen afklippes ned i sterilt spidsglas. Afklipningsstedet skal ligge mindst ½ cm inden for hudniveau. Ved transporttid over 1-2 timer forsynes spidsglasset med et par dråber sterilt vand for at undgå udtørring.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Første ordinære transport. Der anvendes kølekasse.

Svarafgivelse

Ved vækst af bakterier eller svampe foretages kvantitering.
Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.

Tolkning

Hvis kolonitallet er >15, anses kateterspidsen for koloniseret og som fokus ved fund af samme organisme i blodet.
Er kolonitallet <15 er det sandsynligt, at kateterspidsen er kontamineret under fjernelsen.

Bemærkninger

Værdien af dyrkning af andre katetertyper end intravenøse katetre er ikke dokumenteret og udføres som hovedregel ikke.


 

Redaktør