​​

Hudsvampe (dermatofytter) mikroskopi og dyrkning (21030)

Version

2 (udgivet 18.05.2021)

Princip

Påvisning af hudsvampe ved mikroskopi og dyrkning. Malassezia furfur påvises alene ved mikroskopi.

Indikation 

  • Mangeartede kliniske hudlæsioner fra anulære, skællede udslæt til inflammerende elementer med pustuløs follikulit og keriondannelse, intertriginøs maceration og hårtab.
  • Negativ undersøgelse for Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA og fortsat mistanke om dermatofytose eller svampeinfektion med non-dermatofyt.
  • Positivt resultat ved undersøgelse for Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA uden artsbestemmelse
  • Behandlingskontrol
  • Mistanke om pityriasis versicolor forårsaget af gærsvampen Malassezia furfur.

Prøvemateriale 

Hudskæl, hår, skæg og negleskrab (rigeligt, makroskopisk synligt materiale).

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Under undersøgelse: hudsvampe (dermatofyt) mikroskopi og dyrkning
Materiale: hudskrab, hårstrå eller negl samt evt. lokalisation.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før start af antimykotisk behandling.

Utensilier

Prøvemateriale af hudskæl samt hår og negleskrab i Dermapak

 

Prøvetagning 

Hud: Med skarpske eller skalpel skrabes rigeligt med hudskæl fra flere steder af randzonen. Ved sårskorper indsendes den del, der er nærmest rask hud.
Hår og skæg: Angrebet hår trækkes ud med pincet. Evt. skæl fjernes fra håret, og hårstubbene under skællene sendes til undersøgelse.
Negle: Der skrabes med skarpske fra over- og underside af neglen samt fra neglefalsen.

Prøvemængde 

Hvad der er muligt.

Opbevaring

Stuetemperatur

Svarafgivelse

På hverdage afgives svar på mikroskopi samme dag prøven er modtaget eller senest dagen efter. Dyrkningssvar kan forventes 1-2 uger efter modtagelsen. Dog vil dyrkningstiden på prøver fra hår og hovedbund være op til 3 uger.

Tolkning

Negativt svar på mikroskopi og dyrkning kan skyldes utilstrækkeligt prøvemateriale.
Et positivt mikroskopisvar er altid signifikant, også ved negativt dyrkningsresultat.

Bemærkninger

Ved negative resultater og fortsat mistanke om mykose bør der tages en ny prøve, idet der henvises til korrekt prøvetagning. Ved mistanke om behandlingssvigt som følge af resistensudvikling mod terbenafin og ønske om resistensbestemmelse over for dette stof ved vækst af relevant hudsvamp, må dette påføres rekvisitionen under kliniske oplysninger.

Redaktør