​​​

Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA (22050)

Version

2 (udgivet 18.05.2021)

Princip

Påvisning af hudsvampe ved PCR-opformering og efterfølgende smeltepunktsanalyse

Indikation 

Mangeartede kliniske hudlæsioner fra anulære, skællede udslæt til inflammerende elementer med pustuløs follikulit og keriondannelse, intertriginøs maceration og hårtab. Undersøgelsen er den primære ved mistanke om hud- eller neglesvamp. Se også Hudsvampe (dermatofytter) mikroskopi og dyrkning (21030).

Prøvemateriale 

Hudskæl, hår, skæg og negleskrab (rigeligt, makroskopisk synligt materiale).

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Under undersøgelse: vælg: Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA.
Materiale vælg: Hudskrab, hårstrå eller negl. Samt evt. lokalisation.

Tidspunkt for prøvetagning 

Før start af antimykotisk behandling.

Utensilier

Sarstedtrør
Sarstedtrør.jpg

Prøvemateriale af hudskæl samt hår og negleskrab dispenseres i Sarstedtrør og forsynes med den lille mærkat fra PTB-rekvisition på langs af røret.

Prøvetagning 

Hud: Med skarpske eller skalpel skrabes rigeligt med hudskæl fra flere steder af randzonen. Ved sårskorper indsendes den del, der er nærmest rask hud.

Hår og skæg: Angrebet hår trækkes ud med pincet. Evt. skæl fjernes fra håret, og hårstubbene under skællene sendes til undersøgelse.

Negle: Der skrabes med skarpske fra over- og underside af neglen samt fra neglefalsen.

Prøvemængde 

Hvad der er muligt.

Svarafgivelse

Der afgives svar 2-5 hverdage efter at prøven er modtaget.

Tolkning

Der udføres først en overordnet undersøgelse for hudsvampe (dermatofyt) DNA. Er denne positiv, går prøven videre til artsspecifik PCR med DNA påvisning af følgende dermatofytter:

Trichophyton rubrum
T. soudanense
T. interdigitale
T. mentagrophytes
T. tonsurans
T. violaceum
T. benhamiae
T. verrucosum
Microsporum canis
M. audouinii
Epidermophyton floccosum 
 
Påvisning af en dermatofyt er ensbetydende med at patienten er inficeret med den pågældende svamp.

Visse af dermatofytterne er så nært genetisk beslægtede, at de ikke kan skelnes med PCR. Det drejer sig fx om T. rubrum og T. soudanense, hvor prøvematerialet (hudskrab/negleprøve eller hårstrå) sandsynliggør om der er tale om hhv. T. rubrum eller T. soudanense. Dette angives direkte i svaret.
Tilstedeværelse af inhiberende faktorer i prøven kan bevirke, at DNA-opformeringen ved PCR ikke finder sted. Undersøgelsen vil da blive besvaret som Ubedømmelig.

Bemærkninger

Analysen er ved sammenligning med mikroskopi og dyrkning mindst lige så sensitiv ved test af hud og hår, men 20 % mere sensitiv ved test af negle.
Utilstrækkeligt prøvemateriale kan medføre falsk negativt svar.
Få og sjældent forekommende dermatofyter kan påvises , men ikke artsbestemmes med denne metode (fx T. terestre, T. megninii, T. ajello, M. gypseum og M. cookie). Ved positivt resultat for hudsvampe DNA uden artsbestemmelse foreslås derfor ny prøve til Hudsvampe mikroskopi og dyrkning (21030).
Ved negativt svar på Hudsvampe DNA og fortsat mistanke om dermatofytose bør man indsende ny prøve til Hudsvampe DNA/RNA, respektive Hudsvampe mikroskopi og dyrkning (21030).
Ved mistanke om Malassezia furfur benyttes undersøgelse for Hudsvampe (dermatofytter) mikroskopi og dyrkning (21030).
Hudsvampe (dermatofytter) DNA/RNA-undersøgelsen er ikke velegnet til behandlingskontrol/undersøgelse for behandlingssvigt, hvor mikroskopi og dyrkning for hudsvampe (se Hudsvampe (dermatofytter) mikroskopi og dyrkning (21030)) bør anvendes.

Redaktør