Herpes simplex virus og Varicella zoster virus intrathekal syntese af IgG antistof (SSI00092/SVI00092)

​Undersøgelsen består af Herpes simplex virus 1+2 og Varicella zoster virus antistofproduktion i spinalvæske

Version

1 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Intrathekal antistofsyntese påviser index i blod og spinalvæske for specifikke antistoffer rettet mod HSV-1, HSV-2 og VZV. Analysen udføres på Statens Seruminstitut.

Indikation 

Viral encephalitis, viral myelit. Mistanke om CNS vaskulit med VZV.
Der er kun indikation for at supplere med intrathekal antistofsyntese, hvis patienten har haft symptomer i mere end 10 dage.

Prøvemateriale 

Spinalvæske med samtidigt udtaget blodprøve ved mistanke om neuroinfektion med HSV eller VZV.  

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse:
SSI00092 "Herpes simplexvirus og Varicella zoster virus Intrathekal syntese af IgG ab; P"  sendes til SSI
SVI00092 "Herpes simplexvirus og Varicella zoster virus Intrathekal syntese af IgG ab; Csv" Sendes til SSI

Materiale: Spinalvæske og serum.

Label med "HSVZSSI" er til blod og label med "CSVHSVZSSI"  er til spinalvæsken

Tidspunkt for prøvetagning 

Ved længerevarende symptomer der giver mistanke om neuroinfektion med HSV eller VZV.

Utensilier

Gelglas


Spinalvæske i sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Spinalvæske (mindst 1 ml) udtømmes i sterilt spidsglas og sendes uden tilsætning sammen med blodprøve (mindst 5 ml) udtaget i sterilt tørglas.

Prøvemængde 

Se ovenfor

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

 Svar på intrathekal antistofsyntese efter ca. 1 uge.

Tolkning

Ved HSV encephalitis vil PCR være positiv og intrathekal antistofsyntese negativ tidligt i forløbet. Ca. 10-14 dage efter symptomdebut vil det være omvendt. Der er derfor kun indikation for denne analyse, hvis pt har haft symptomer mere end 10-14 dage.

Relateret analyse

Encephalit udredning; (32013), undersøgelse for HSV og VZV DNA i spinalvæske. Se denne

Bemærkninger

Viral encephalitis kan forårsages af bl.a. HSV, VZV og enterovirus. Ved længerevarende symptomer foreneligt med encephalitis skal såvel spinalvæske som blodprøve fremsendes til intratekal antistofsyntese for HSV og VZV.


Redaktør