Herpes simplex virus (HSV) DNA (typespecifik) (32010)

Version

2 (udgivet 28.04.2021)

Princip

Påvisning af HSV 1 og HSV 2 DNA med PCR-teknik.

Indikation 

  • Symptomer på primær eller sekundær herpeslæsion, herunder herpeskeratit.
  • Pneumoni hos immunsupprimerede patienter
  • Neonatal herpes.
  • Mistanke om herpes simplex meningitis

Prøvemateriale 

Vesikelvæske eller podning fra læsioner på hud eller slimhinder.
BAL. EDTA-blod.
Fra nyfødte med kliniske tegn på neonatal herpes: Podning fra læsioner på hud, svælgpodning, podning fra conjunctiva, eller spinalvæske
Fra asymptomatiske nyfødte med relevant eksposition for HSV (NB! prøvetagning tidligst 24 timer efter eksposition/fødsel): som ovenfor, fraset spinalvæske.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Herpes simplex virus DNA/RNA
Materiale: Bronkoalveolær lavage, spinalvæske, podning, eller vesikelvæske.
Samt evt. lokalisation. 

Tidspunkt for prøvetagning 

Tidligst muligt i sygdomsforløbet, svarende til det vesikulære eller
væskende stadie.
Virus kan ikke påvises, når læsionerne er skorpedækkede eller indtørrede.

Utensilier

Podning med eSwab 

Trakealsekret, BAL eller spinalvæske

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Bristede vesikler podes med speciel podepind eSwab, som presses eller rulles mod sårets bund. Podepinden anbringes i det medfølgende transportmediuim og afknækkes.
Materiale fra de dybe luftveje tages i sterilt spidsglas og sendes uden tilsætning.
Til encephalitudredning, se Histoplasma antistof

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1 - 2 hverdage efter modtagelsen. Positivt svar angives som HSV-type 1 eller HSV-type 2 påvist.

Bemærkninger

Under udredning af neonatal HSV-infektion kan det være relevant at undersøge mor og barn for typespecifikke antistoffer (se Herpes simplex virus (HSV) antistof).

Se endvidere Encephalit udredning (32013) og Herpes simplex virus og Varicella zoster virus intrathekal syntese af IgG antistof (SSI00092/SVI00092)


Redaktør