Hepatitis D virus antistof HDV (NPU02345)

Version

2 (udgivet 06.07.2020)

Prøvebestilling i SP/webreq

Undersøgelse: hepatitis D virus-Ab;P
Materiale: serum eller koagelblod

Bemærkninger

OBS! Det er kun relevant at undersøge for hepatitis D, hvis patienten er kendt kronisk inficeret med hepatitis B

Prøven videresendes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Ålborg universitetshospital

Redaktør