Hepatitis D virus antistof HDV (NPU02345)

Version

1 (udgivet 20.04.2020)

Prøvebestilling i SP/webreq

Undersøgelse: hepatitis D virus antistof.
Materiale: serum eller koagelblod

Bemærkninger

OBS! Det er kun relevant at undersøge for hepatitis D, hvis patienten er kendt kronisk inficeret med hepatitis B

Prøven videresendes til KBA, Ålborg universiteshospital

Redaktør