Hepatitis D virus PCR (NPU20186)

Version

1 (udgivet 20.04.2020)

Prøvebestilling i SP

Prøven kan kun bestilles på hospital
Undersøgelse: hepatitis D virus DNA/RNA
Materiale: blod (EDTA-glas)

Bemærkninger

OBS! Det er kun relevant at undersøge for hepatitis D, hvis patienten er kendt kronisk inficeret med hepatitis B

Prøven videresendes til KBA, Ålborg universiteshospital

Redaktør