Hepatitis D virus DNA/RNA (NPU20186)

Version

2 (udgivet 06.07.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: hepatitis D virus (RNA);P
Materiale: blod (EDTA-glas)

Bemærkninger

OBS! Det er kun relevant at undersøge for hepatitis D, hvis patienten er kendt kronisk inficeret med hepatitis B

Prøven videresendes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Ålborg universitetshospital

Redaktør