Hepatitis C virus (HCV) (NPU12728)

Version

2 (udgivet 28.04.2021)

Princip

Påvisning af IgG antistoffer mod HCV ved CLIA (ChemiLuminescens ImmunoAssay)

Indikation 

  • Klinisk mistanke om HCV-infektion (akut hepatitis).
  • Bestemmelse af immunstatus.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning. 

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: hepatitis C virus IgG antistof.
Materiale: serum eller koagelblod

Tidspunkt for prøvetagning 

Diagnostisk undersøgelse ved sygdomsdebut. For at udelukke HCV-infektion anbefales ny blodprøve udtaget 2 mdr. senere, hvis første prøve er negativ.

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 0,6 ml blod (0,3 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.

Tolkning

Positivt (≥1,0) resultat kan betyde, at patienten har eller har haft HCV-infektion. En tredjedel til halvdelen clearer selv deres akutte HCV-infektion. Resten bliver kroniske bærere. Der kan også forekomme falsk positive resultater
Positivt fund bør derfor altid følges op med analyse af HCV RNA i blodet og henvisning til specialafdeling.

Bemærkninger

IgG antistoffer mod HCV optræder først 1-2 mdr. efter smitte. Ved akut hepatitis kan antistofundersøgelse suppleres med påvisning af HCV RNA i blodet ved kvalitativ PCR.


Redaktør