Hepatitis B virus (HBV) (NPU16105)

Version

1 (udgivet 01.04.2020)

Princip

Påvisning af IgM og IgG antistoffer mod flere HBV-antigener (HBc, HBe, HBs) samt påvisning af HBs og HBe antigen ved såkaldt CLIA (Chemiluminesens immunoassay) Alle prøver undersøges primært for HBsAG, Hbc totalantistof og HBs Ab.

Indikation 

  • Klinisk mistanke om HBV-infektion. Undersøges primært for HBsAg, HBcAb og HbsAb, er en af disse analyser positive, suppleres med HBcIgM og HBeAg og HBeAb.
  • Bestemmelse af immunstatus efter vaccination. Undersøges for HBs AB.
  • Monitorering af behandling.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: hepatitis B (antigen- og antistofundersøgelse)
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Diagnostisk undersøgelse ved sygdomsdebut. Se i øvrigt kurverover HBV-infektionens forløb nederst.

Utensilier

Gelglas
Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.

Tolkning

Ved indikationen akut hepatitis vil det være mest rationelt at undersøge for IgM + IgG antistoffer mod HBc antigen (HBc total). Ved positivt udfald undersøges selektivt for IgM antistoffer mod HBc (HBc IgM), tilstedeværelsen af HBs antigen samt antistoffer mod HBs antigen (HBs total). Hvis patienten har positiv reaktion for HBc IgM, drejer det sig om en akut HBV-infektion. Hvis der er negativ HBc IgM ved samtidig positiv HBc totale antistoffer, har patienten en tidligere infektion, som enten er overstået (viser sig ved positiv reaktion for HBs antistoffer) eller blevet kronisk (positiv reaktion for HBs antigen).
Isoleret forekomst af HBs antistoffer ses efter tidligere vaccination.

Mulige kombinationer af resultater er således:

HBc total neg -> Tolkning: Ikke HBV inficeret (eller i inkubationsfasen)

HBc total positiv, HBc IgM positiv, HBs positiv/negativ og HBs total negativ -> Tolkning: Akut HBV-infektion

HBc total positiv, HBc IgM negativ, HBs positiv og HBs total negativ -> Tolkning: Kronisk HBV infektion*

HBc total positiv, HBc IgM negativ, HBs negativ og HBs total positiv -> Tolkning: Overstået HBV infektion

HBc total negativ, HBc IgM negativ, HBs negativ og HBs total positiv -> Tolkning: Vaccinationeffekt

HBc total positiv, HBc IgM negativ, HBs positiv og HBs total positiv -> Tolkning: Kronisk HBV infektion*

HBc total positiv, HBc IgM negativ, HBs negativ og HBs total negativ -> Tolkning: Kronisk HBV infektion kan ikke udelukkes*

* = Henvises til infektionsmedicinsk afdeling

Supplerende undersøgelse for HBe antigen og HBe antistoffer foretages, når HBs antigen er påvist i blod, idet HBe antigen og antistoffer mod HBe er relateret til infektiøsitet. Positiv reaktion for HBe antigen er udtryk for aktiv HBV-infektion med høj smitsomhed. Positiv reaktion for HBe antistoffer er forbundet med lav smitterisiko, men giver ikke sikkerhed for fravær af smitterisiko. ”Serokonversion” m.h.t. HBe antigen (dvs. positivt resultat for HBe antigen konverteres til positivt resultat for HBe antistoffer) tyder på behandlingsrespons. 

Det serologiske forløb af Hepatitis B virusinfektioner kan ses i Sundhedsstyrelsens vejledning om hepatitis.

Det serologiske forløb under det ukompliserede forløb af hepatitis B infektion

Det serologiske forløb under det ukompliserede forløb af hepatitis B infektion

Udvikling af kronisk hepatitis B-infektion med vedvarende HBeAg positivitet

Udvikling af kronisk hepatitis B-infektion med vedvarende HBeAg positivitet

Udvikling af kronisk hepatitis B-infektion med senere HBeAg til anti- HBe serokonversion

Udvikling af kronisk hepatitis B-infektion med senere HBeAg til anti- HBe serokonversion


Redaktør