Hepatitis A virus (HAV) (NPU17657)

Version

2 (udgivet 11.11.2020)

Princip

Påvisning af IgM og total (IgM + IgG) antistoffer mod HAV med CLIA (Chemiluminescens immunoassay) Prøven analyseres primært for totalantistoffer. Er denne positiv suppleres med IgM analyse).

Indikation 

  • Klinisk mistanke om HAV-infektion.
  • Bestemmelse af immunstatus efter vaccination.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: hepatitis A virus antistof (immunstatus)
Materiale: Serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Diagnostisk undersøgelse ved sygdomsdebut

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 1ml blod (0,5 ml serum

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.
Der foretages separat bestemmelse af totale antistoffer (IgG + IgM) mod HAV. Er denne undersøgelse negativ, eller er der kun forlangt immunstatus, foretages ikke yderligere. Er der positivt udfald for total-HAV-antistoffer eller grænseværdi ved mistanke om akut HAV-infektion, foretages bestemmelse af IgM antistoffer mod HAV.
Ved mistanke om akut HAV-infektion og grænseværdi for IgM anbefales ny prøve om 14 dage.

Tolkning


HAV total antistof analysen er en kompetitivt sandwich analyse baseret på neutralisering, hvorfor et lavt signal er ensbetydende med tilstedeværelse af HAV specifikke antistoffer i prøven.

HAV total > 1,1
Tolkning: Ikke HAV-inficeret (eller i inkubationsfasen)

HAV IgM ≥ 1,1 og
HAV total ≤ 0,9
Tolkning: Akut eller nylig overstået HAV-infektion

HAV IgM < 0,9 og
HAV total ≤ 0,9
Tolkning: Tidligere HAV-infektion eller vaccineret

Referencer

LIAISON® HAV IgM ([REF] 310180)
LIAISON® Anti-HAV ([REF] 310170)Redaktør