Hepatitis A virus (HAV) (NPU17657)

Version

1 (udgivet 01.04.2020)

Princip

Påvisning af IgM og total (IgM + IgG) antistoffer mod HAV med CLIA (Chemiluminescens immunoassay) Prøven analyseres primært for totalantistoffer. Er denne positiv suppleres med IgM analyse).

Indikation 

  • Klinisk mistanke om HAV-infektion.
  • Bestemmelse af immunstatus efter vaccination.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: hepatitis A virus antistof (immunstatus)
Materiale: Serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Diagnostisk undersøgelse ved sygdomsdebut

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 1ml blod (0,5 ml serum

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.
Der foretages separat bestemmelse af totale antistoffer (IgG + IgM) mod HAV. Er denne undersøgelse negativ, eller er der kun forlangt immunstatus, foretages ikke yderligere. Er der positivt udfald for total-HAV-antistoffer eller grænseværdi ved mistanke om akut HAV-infektion, foretages bestemmelse af IgM antistoffer mod HAV.
Ved mistanke om akut HAV-infektion og grænseværdi for IgM anbefales ny prøve om 14 dage.

Tolkning

HAV total > 1,1
Tolkning: Ikke HAV-inficeret (eller i inkubationsfasen)

HAV IgM ≥ 1,1 og
HAV total ≤ 0,9
Tolkning: Akut eller nylig overstået HAV-infektion

HAV IgM < 0,9 og
HAV total ≤ 0,9
Tolkning: Tidligere HAV-infektion eller vaccineretRedaktør