Helicobacter pylori dyrkning (10845)

Version

2 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af Helicobacter pylori.

Indikation 

Ulcus duodeni

Prøvemateriale 

Ventrikelbiopsi

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Helicobacter pylori dyrkning
Materiale: Biopsi – ventrikel (mavesæk)

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes

Utensilier

ESwab til ventrikelbiopsi 


Sterilt spindsglas 

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Aseptisk teknik.
Gastroskopisk ophentede biopsier anbringes i et eSwab. Benyttes spidsglas, tilføres 2-3 dråber sterilt fysiologisk saltvand for at undgå udtørring.

Prøvemængde 

Kun en biopsi pr. eSwab/spidsglas

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Fremsendes hurtigst muligt

Svarafgivelse

Negativt svar foreligger efter 10 døgn.
Der afgives positivt foreløbigt svar ved fund af Helicobacter pylori og endeligt svar når følsomhedsbestemmelsen foreligger.

Tolkning

Ved fund af Helicobacter pylori  betragtes prøven som værende positiv

Bemærkninger

Følsomhedsbestemmelse foretages rutinemæssig, over for amoxicillin, metronidazol, tetracyclin og clarithromycin.Redaktør