HIV-1 integrase resistens (NPU29920)

Version

2 (udgivet 20.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Human immundefektvirus 1;P
Materiale: blod (EDTA-glas)

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 671 på SSI DiagnostikSSI Diagnostik

Redaktør