HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse (NPU29263)

Version

2 (udgivet 20.08.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Human immundefektvirus 1 (genotype);P
Materiale: blod (EDTA-glas)

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 204 på SSI DiagnostikSSI Diagnostik

Redaktør