Fasciola hepatica antistof (NPU27820)

Version

2 (udgivet 24.06.2020)

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: fasciola hepatica Ab;P
Materiale: serum eller koagelblod

Yderligere information

Prøven analyseres på Statens Serum Institut. For tolkning se R-nr. 376 på SSI Diagnostik

Redaktør