Epstein-Barr virus (EBV) DNA Kvant. (NPU29074 serum/32042 andet)

Version

2 (udgivet 11.11.2020)

Princip

Kommerciel kvantitativ real-time PCR-metode med inhibitionskontrol.

Indikation 

Mistanke om EBV-associeret lymfom, herunder hæmofagocytisk lymfo-histiocytose (HLH).
Monitering af transplanterede patienter i risiko for udvikling af PTLD (Post-Transplant-Lymphoproliferatove-Disease) eller i behandling for dette.
Nasofaryngeal carcinom
Ved mistanke om akut EBV-infektion (mononucleose) tages serologi, da et positivt PCR-resultat ikke er diagnostisk for primær EBV-infektion. 22/24 raske bloddonorer med tidligere EBV-infektion udskilte EBV intermitterende over en 15 mdr. periode.

Prøvemateriale 

Minimum 3 ml EDTA-blod. (Kan ikke udføres på heparinblod). Biopsi, knoglemarv, urin, fostervand, podning, spinalvæske, BAL sekret og væv

Prøvebestilling i SP

Kan kun bestilles på hospital.
Undersøgelse: Eptein-Barr virus DNA/RNA (kvantitering)
Materiale: vælg type (mange valgmuligheder) 
Samt evt. lokalisation.

Utensilier

Gelglas eller EDTA-glas

Gul Vacuette.jpg

Lilla Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

Se ovenfor.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Tolkning

Et positivt resultat viser at patienten på prøvetagningstidspunktet er inficeret med EBV. Reaktivering af EBV kan ske hos immundefekte patienter. Påvisning af EBV-DNA i blod har høj sensitivitet for diagnosen PTLD hos transplantationspatienter mistænkt for denne tilstand, og høj virusmængde øger denne sandsynlighed yderligere. Hos en person uden symptomer på PTLD som er transplanteret inden for det sidste år vil en gentagen påvisning af virusmængden >10.000kopier/ml betyde at personen har stor risiko for PTLD. Betydning af påvisning af EBV-DNA i luftvejssekreter er ikke kendt og bør ikke rutinemæssigt foretages.

Redaktør