Enterovirus RNA (32060)

Version

3 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Påvisning af Enterovirus RNA ved hjælp af PCR-teknik, hos børn < 2 år undersøges tillige for parechovirus.

Indikation 

Viral meningitis
Pneumoni hos immunsupprimerede
Viral encephalitis
Neonatal sepsis
Andre symptomer på enterovirusinfektion.

Prøvemateriale 

Spinalvæske
Svælgpodning
Trakealsug
BAL
Nasopharynxsug
Vesikelpodning

Prøvebestilling i SP 

Undersøgelse: Enterovirus DNA/RNA
Materiale: bronkoalveolær lavage (BAL), nasopharynxsekret, podning (svælg), spinalvæske eller vesikelpodning.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Podning med eSwab 


Spinalvæske, trakealsug, BAL samt sasopharynxsug i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas


Fæcesrør samt evt. forsendelsescontainer

Fæcesrør.jpgFæcesrør forsendelse.jpg

Prøvetagning 

Spinalvæske (mindst 1 ml) udhentes i forbindelse med lumbalpunktur. Ved svælg- og vesikelpodning anvendes eSwab.

Prøvemængde 

Se ovenfor.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C). Prøven må IKKE fryses.

Forsendelse 

Hurtigst muligt, sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1 - 2 hverdage efter modtagelsen.

Tolkning

Positivt resultat bør bekræftes som beskrevet nedenfor

Bemærkninger

Viral meningitis skyldes først og fremmest enterovirus. Ved positivt PCR-resultat for enterovirus i spinalvæske, kan resultatet konfirmeres med påvisning af enterovirus DNA i nasopharynxsekret eller svælgpodning ved PCR. Der skal altid sendes faeces til PCR på Statens Serum Institut som led i den centrale overvågning af enterovirusinfektioner.

Redaktør