Encephalit udredning; (EPC00213 CSV-EPC00214 Plasma)

​Undersøgelsen består af Herpes simplex virus 1+2 og Varicella zoster virus (DNA/RNA)

Version

1 (udgivet 30.03.2020)

Princip

Undersøgelsen består af 2 undersøgelser, hvor der oftest kun er indikation for at udføre PCR undersøgelsen. 
Påvisning af HSV 1+2 og VZV DNA med PCR-teknik.
 Intrathekal antistofsyntese påviser index i blod og spinalvæske for specifikke antistoffer rettet mod HSV-1, HSV-2 og VZV, sammenholdt med overordnet IgG og albumin index.

Indikation 

Viral meningitis, Viral encephalitis. Neonatal herpesinfektion.
Der er kun indikation for at supplere med intratkal antistofsyntese, hvis patienten har haft symptomer i mere end 10 dage. Hvis der ikke er leukocytter i spinalvæske, vil der heller ikke blive undersøgt for intrathekal antistofsyntese. Denne vurdering foretages af læge på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi.

Prøvemateriale 

Spinalvæske med samtidigt udtaget blodprøve ved mistanke om encephalitis og meningitis  

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Herpes simplexvirus 1+2 og varicella-zostervirus DNA/RNA;CSV
Materiale: Spinalvæske og serum.
Ved mistanke om neonatal herpes, hvor der ikke er indikation for intrathekal antistofsyntese, anføres dette under de kliniske oplysninger.
Skal bestilles sammen med EPC00214
OBS Der laves kun undersøgelse for intrathekal syntese af specifikke Ab. ved særlig indikation, se ovenfor

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg


Spinalvæske i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Spinalvæske (mindst 1 ml) udtømmes i sterilt spidsglas og sendes uden tilsætning sammen med blodprøve (mindst 5 ml) udtaget i sterilt tørglas.

Prøvemængde 

Se ovenfor

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1 - 3 hverdage efter modtagelsen. Positivt svar angives som HSVtype 1, HSV type 2 eller VZV påvist. Ved negativt PCR-svar vil det blive angivet på svaret hvis prøven undersøges yderligere for intrathekal antistofsyntes, evt efter klinisk kontakt ved tvivl om indikationen. Svar på intrathekal antistofsyntese efter ca. 1 uge.

Tolkning

Ved HSV encephalitis vil PCR være positiv og intratekal antistofsyntese negativ tidligt i forløbet. Ca. 10-14 dage efter symptomdebut vil det være omvendt. Derfor er angivelse af sygdomsvarighed på rekvisitionen afgørende for korrekt prøvebehandling.

Bemærkninger

Viral encephalitis kan forårsages af bl.a. HSV, VZV og enterovirus. Ved symptomer foreneligt med encephalitis skal såvel spinalvæske som blodprøve fremsendes til intratekal antistofsyntese for HSV og VZV samt PCR-undersøgelse for enterovirus

Redaktør