Encephalit udredning (32013)

Undersøgelsen består af Herpes simplex virus 1+2 og Varicella zoster virus (DNA/RNA)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Påvisning af HSV 1+2 og VZV DNA med PCR-teknik

Indikation 

Viral meningitis, Viral encephalitis. Neonatal herpesinfektion.

Prøvemateriale 

Spinalvæske ved mistanke om encephalitis og meningitis

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Herpes simplex virus 1 og 2 samt Varicella-zoster virus DNA/RNA; (32013)
Materiale: Spinalvæske.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Spinalvæske i sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Spinalvæske (mindst 1 ml) udtømmes i sterilt spidsglas og sendes uden tilsætning.  

Prøvemængde 

Se ovenfor

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1 hverdag efter modtagelsen. Positivt svar angives som HSV type 1, HSV type 2 eller VZV påvist.

Tolkning

Ved HSV encephalitis vil PCR være positiv tidligt i forløbet.

Relateret analyse

Undersøgelse for intrathekal produktion af specifikke antistoffer mod HSV og VZV, se dette.

Bemærkninger

Viral encephalitis kan forårsages af bl.a. HSV, VZV og enterovirus.

Redaktør