Duodenalsekret (10011)

Version

2 (udgivet 05.10.2020)

Princip

Kvantitativ dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af isolerede bakterier og svampe.

Indikation 

Malabsorption pga. af bakteriel overvækst i tyndtarmen

Prøvemateriale 

Duodenalsekret.

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Dyrkning og resistens
Materiale: Sekret/aspirat (opsug)
Lokalisation: Duodenalsekret/duodenum

Tidspunkt for prøvetagning 

Når patienten er uden antibiotisk behandling.

Utensilier

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Duodenalsekret.

Prøvemængde 

Spidsglasset må kun fyldes halvt, 1-2 ml er tilstrækkeligt.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes hvis muligt i kølekasse.

Svarafgivelse

Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar efter 2-5 døgn.

Tolkning

Hos raske patienter bosiddende i tempererede områder er den øverste del af tyndtarmen enten steril eller indeholder mindre end 103 organismer/ml sekret, men lejlighedsvis kan der findes helt op til 106-109 pr. ml.
Ved vækst af 1000 mikroorganismer/ml eller flere laves identifikation og følsomhedsbestemmelse.

Bemærkninger

Andre årsager til malabsorption, fx Giardia bør udelukkes.
Der er dårlig korrelation mellem bakterietallet i tyndtarmen og graden af malabsorption, ligesom terapeutisk udryddelse af bakteriel overvækst ofte ikke følges af bedring af malabsorptionen. Indikation for undersøgelsen bør derfor konfereres med KMAs læger.


Redaktør