Denguevirus antigen og antistofundersøgelse (DNK35279)

Version

2 (udgivet 25.11.2020)

Princip

Testen er en immunkromatografisk test, der består af 2 strips, 1 der indeholder anti- NS1 antistoffer i den ene strip og en blanding af rekombineret envelope dengue protiner i den anden strip for at kun ne detektere antistoffer mod alle 4 denguevirus typer

Indikation 

Mistanke om denguevirus infektion. Feber, myalgi, luftvejssymptomer, petekkier efter rejse i områder hvor Denguevirus er udbredt.

Prøvemateriale 

Fuldblod i gelglas

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: denguevirus antigen
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt, evt gentaget efter 3 dage

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur.

Prøvemængde 

3-5 ml blod.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Samme dag som prøven modtages i KMA

Tolkning

NS1-antigen positiv tyder på aktuel infektion.
IgM positiv tyder på aktuel infektion.
IgM negativ kan forekomme tidligt i forløbet af akut infektion. Ved kombination af serologi med NS1 AG fås en samlet sensitivitet på ca 96 %. Analysen kan evt. gentages efter 2-3 dage. Kan suppleres med Denguevirus RNA PCR i blod, der øger sensitiviteten til 99 % ved kombination med serologi, dog kun initialt i infektionen.

Primær Dengue

Primær dengue.png

Sekundær Dengue

Sekundlær dengue.png

Referencer

Denguevirus antigen og antistofundersøgelse (DNK35279)
Indlægsseddel: ”SD Dengue NS1 Ab Combo” Simultaneous detection of Dengue NS1 Ag & IgG IgM Test.
Eili Huhtamo, Essi Hasu, Nathalie Y Uzcátegui, Elina Erra, Simo Nikkari, Anu Kantele, Olli Vapalahti, Heli Piiparinen: “Early diagnosis og dengue in travelers: Comparison of a novel real-time RT-PCR, NS! Antigen detection and serology”. Journal of Clinical Virol-ogy 47 (2010) 49-53.
Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/jcv


Redaktør