Denguevirus antigen og antistofundersøgelse (DNK35279)

Version

1 (udgivet 30.03.2020)

Princip

Testen er en immunkromatografisk test, der består af 2 strips, 1 der indeholder anti- NS1 antistoffer i den ene strip og en blanding af rekombineret envelope dengue protiner i den anden strip for at kun ne detektere antistoffer mod alle 4 denguevirus typer

Indikation 

Mistanke om denguevirus infektion. Feber, myalgi, luftvejssympto mer, petekkier efter rejse i områder hvor Denguevirus er udbredt.

Prøvemateriale 

Fuldblod i gelglas

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: denguevirus antigen
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt, evt gentaget efter 3 dage

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur.

Prøvemængde 

3-5 ml blod.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Samme dag som prøven modtages i KMA

Tolkning

NS1-antigen positiv tyder på aktuel infektion.
IgM positiv tyder på aktuel infektion.
IgM negativ kan forekomme tidligt i forløbet af akut infektion. Ved kombination af serologi med NS1 AG fås en samlet sensitivitet på ca 96 %. Analysen kan evt. gentages efter 2-3 dage. Kan suppleres med Denguevirus RNA PCR i blod, der øger sensitiviteten til 99 % ved kombination med serologi, dog kun initialt i infektionen.

Primær Dengue

Primær dengue.png

Sekundær Dengue

Sekundlær dengue.png

Redaktør