Cytomegalovirus DNA kvantitativ (NPU28653 serum/32032 andet)

Version

2 (udgivet 25.11.2020)

Princip

Kommerciel kvantitativ real-time PCR-metode med inhibitionskontrol.

Indikation 

Mistanke om CMV-infektion hos immundefekte:

  • Feber
  • Pneumoni
  • Retinitis
  • Hepatitis
  • Colitis

Medfødte CMV-infektioner
Monitering af antiviral behandling

Prøvemateriale 

Minimum 3 ml EDTA-blod eller serum-koagelblod (Kan ikke udføres på heparinblod), urin, fostervand, podning, sputum, spinalvæske, BAL sekret og væv

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Cytomegalovirus DNA/RNA (kvantitativ)
Materiale: vælg type (mange valgmuligheder)
Samt evt. lokalisation.

Utensilier

Afhængig af prøvetype. For blodprøver bruges EDTA-glas 

Lilla Vacuette 2.jpg

Eller gelglas

Gul Vacuette.jpg

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Tolkning

Et positivt resultat viser at patienten på prøvetagningstidspunktet er inficeret med CMV. Analysen er kvantitativ i intervallet fra 500 kopier/ml til 107 kopier/ml. Ved <500 kopier/ml er analysen kun kvalitativ. Ændring i virus-DNA kopiantallet over tid på <0,5 log10 er ikke klinisk betydende. Påvisning af CMV-DNA i blod sammenholdt med adækvat serologi er diagnostisk for akut CMV-infektion. For immunkompetente personer anbefales det dog kun at tage serologi. Kun ca. 25 % af immunkompentente personer vil være positive indenfor den første måned efter en primær infektion. Reaktivering af CMV kan ske hos immundefekte patienter. Betydning af påvisning af CMV-DNA i luftvejssekreter er ikke kendt og bør ikke rutinemæssigt foretages; undtagelsen er mistanke om CMV-pneumoni hos transplanterede og fortsat immundefekte patienter. Ved mistanke om congenit infektion bør urin og svælgsekret tages indenfor de første 14 dage efter fødslen.

Referencer

Argene, CMV R-gene protocol 2015/03

Redaktør