Cytomegalovirus (CMV) antistoffer (NPU01846)

Version

2 (udgivet 28.04.2020)

Princip

Påvisning af IgM og IgG antistoffer mod CMV med CLIA (Chemiluminescens ImmunoAssay)

Indikation 

  • Bestemmelse af immunstatus.
  • Formodning om aktuel CMV-infektion.
  • Undersøgelse for CMV-antistoffer kan komme på tale ved klinisk mistanke om mononukleose og negativ undersøgelse for Epstein Barr virus eller ved akut hepatitis, hvor mere hyppige årsager er udelukket.

Prøvemateriale 

Gelglas

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Cytomegalovirus antistof (sygdom?)
Materiale: Serum eller koagelblod

Tidspunkt for prøvetagning 

Ved formodning om aktiv infektion: Tidligst muligt i sygdomsforløbet og evt. igen 2 uger senere.

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 1 ml blod (0,5 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-3 hverdage efter modtagelse i KMA

Tolkning

Fund af IgM antistoffer mod CMV kan tyde på aktuel infektion, idet CMV IgM bliver positiv 1-3 uger efter sygdomsdebut. Vedvarende (>1 år) høj IgM titer kan ses hos immunsupprimerede.
Ved reaktivering eller reinfektion vil CMV IgM blive positiv hos 50-75 % af immunsupprimerede patienter, men kun hos få immunkompetente, og vil oftest kun være svagt positiv. Ved reaktivering eller reinfektion er IgG titeren forhøjet, og signifikant (2-4 folds) titerstigning kan påvises over 2-4 uger. Grænseværdier, der ligger i gråzoneområde kan være udtryk for tidlig antistofdannelse eller falsk positiv reaktion. Prøven kan evt. gentages efter 2 uger. Hos mange gravide optræder falsk positiv IgM reaktion hyppigere.

IgM: < 18 U/ml og
IgG:  < 12 U/ml
Tolkning: ingen aktuel eller tidligere CVM-infektion

IgM ≥ 22 U/ml og
IgG < 12 U/ml

Tolkning:  
a) akut primær infektion (tidlig fase)
b) kongenit infektion (alder <2 uger) uden maternelle IgG antistoffer

IgM ≥ 22 U/ml og
IgG ≥ 14 U/ml
Tolkning:
a) akut primær infektion
b) kongenit infektion (alder <2 uger) med maternelle IgG antistoffer
c) reaktivering/reinfektion hos immunsupprimeret person

IgM < 18 U/ml og
IgG ≥ 14 U/ml
Tolkning:
a) tidligere CMV-infektion
b) passivt overførte antistoffer (immunglobulinterapi, transfusion, maternelle IgG antistoffer)
c) reaktivering/reinfektion hos immunkompetent person

Bemærkninger

Ved monitorering af immunsupprimerede patienter for reaktivering af CMV-infektion bør antistofundersøgelse suppleres med enten CMV antigenpåvisning i leukocytter eller med påvisning af CMV DNA i blod ved PCR-undersøgelse (Statens Serum Institut).
Ved kongenit CMV-infektion er CMV IgM positiv hos ca. 75 %. For at have diagnostisk værdi skal blodprøven være udtaget indenfor 2 uger efter fødslen.Redaktør