Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA-RNA (32076)

Version

1 (udgivet 25.03.2020)

Princip

Påvisning af coronavirus SARS-CoV-2 med amplifikationsteknik (PCR).

Indikation 

Indlæggelseskrævende patienter med mistanke om Covid-19:

  • Patienter der har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion

  • Indlagte patienter med symptomer på svær, nedre luftvejsinfekion der kan give midtanke om Covid-19, og som er svært klinisk påvirket, herunder behov for f.eks. ilttiskud og hvor anden ætiologisk årsag til symptomerne er udelukket.

Indsendelse af prøve aftales med den lokale infektionsmedicinske bagvagt. På Herlev og Gentofte på telefon 38689670 fra kl. 8-15 og 38682053 efter kl. 15. På Nordsjællands hospital skal man kontakte infektionsmedicinsk mellemvagt på 48295981.

Prøvemateriale 

Sekret fra nasopharynx, ekspektorat, trakealsekret, BAL eller podning fra svælg, podning fra nasopharynx

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) DNA/RNA
Materiale: Podning, lokalisation svælg, nasopharynx.
Nasopharynxsekret, trakealsekret, ekspektoreat, bronkoalveolær lavage (BAL)

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Trakealsugesæt
Kateter til sugning nr 6 el. 8
Sterilt, isotonisk saltvand
Ekspektoratdåse
Podning med eSwab 

Hvid eswab uden podepind.jpg

Sterilt spidsglas

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Prøven tages fra det område hvor patienten har symptomer, det vil sige hvis patienten har symptomer far øvre luftveje tages svælgpodning eller podning fra nasopharynx. Har patienten symptomer fra nedre luftveje eller karakteristiske forandringer på CT-scanning der giver mistanke om Covid-19, sendes trakealsug, BAL eller ekspektorat.

Nasopharynxsug:
Kateteret føres gennem næse til nederste del af pharynx. Der suges samtidig med, at katetret trækkes langsomt tilbage. Til slut suges et par ml sterilt fysiologisk saltvand igennem katetret.
Trakealsug og BAL fremsendes i sterilt spidsglas.
Ekspektorat indsendes i ekspektoratdåse.
Podning fra svælg eller nasopharynx:
Podepinden føres gennem mund eller næsehule til bagsiden af svælg eller næsesvælgrum, hvorefter der gnides med podepinden mod slimhinden. Podepind kommes efterfølgende i E-swabmediet.
Husk at anvende relevante værnemidler under prøvetagningen

Prøvemængde 

Ca. 2 ml.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes til KMA i gul forsendelsespose. Prøven skal transporteres til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi umiddelbart efter prøvetagning.

Svarafgivelse

Analysen udføres alle dage kl. 4, 8, 12, 16, 20 og kl. 24.
Prøverne skal foreligge i KMA senest 15 minutter før.
Prøvebehandlingstiden er ca. 4 timer.
Positive svar ringes ikke ud.

Tolkning

Positiv: Coronavirus SARS-CoV-2 påvist
Negativ: Coronavirus SARS-CoV- 2 ikke påvist 

Analysen er specifik for SARS-CoV-2. Der er ingen krydsreaktion til almindeligt cirkulerende coronavirus, som vanligvis forårsager almindelig forkølelse.

Redaktør