Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA (32076)

Version

6 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Påvisning af coronavirus SARS-CoV-2 med amplifikationsteknik (PCR).

Indikation 

Alle indlæggelseskrævende patienter:

  • Patienter der har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion
  • Indlagte patienter med symptomer på svær, nedre luftvejsinfektion der kan give mistanke om Covid-19
  • Patienter, der skal podes inden en aftale på hospitalet
  • Patienter der skal have foretaget særlig aerosoldannende procedurer, på hospital, i speciallægepraksis, tandlæge eller almen praksis
  • Personale og patienter ved mistanke om udbrud eller som led i smitteforebyggelse i øvrigt
  • Patienter, der podes inden udskrivelse til genoptræningsplads, plejehjem eller lignende

Prøvemateriale 

Sekret fra nasopharynx, ekspektorat, trakealsekret, BAL eller podning fra svælg, podning fra nasopharynx

Prøvebestilling i SP/Webreq

Undersøgelse: Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) DNA/RNA (32076)
Materiale: Podning, lokalisation svælg, nasopharynx.
Nasopharynxsekret, trakealsekret, ekspektorat, bronkoalveolær lavage (BAL)

Husk at udfylde prompter

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Utensilier

Trakealsugesæt
Kateter til sugning nr 6 el. 8
Sterilt, isotonisk saltvand
Ekspektoratdåse
Podning med eSwab eller erstatning for denne, hvis E-swab er i restordre

Sterilt spidsglas

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Prøven tages fra det område hvor patienten har symptomer, det vil sige hvis patienten ikke har symptomer eller har symptomer fra øvre luftveje tages svælgpodning eller podning fra nasopharynx. (Se beskrivelse nedenfor). 
Har patienten symptomer fra nedre luftveje eller karakteristiske forandringer på CT-scanning der giver mistanke om Covid-19, sendes trakealsug, BAL eller ekspektorat.

Nasopharynxsug:
Kateteret føres gennem næse til nederste del af pharynx. Der suges samtidig med, at katetret trækkes langsomt tilbage. Til slut suges et par ml sterilt fysiologisk saltvand igennem katetret.
Trakealsug og BAL fremsendes i sterilt spidsglas.
Ekspektorat indsendes i ekspektoratdåse.
Podning fra svælg eller nasopharynx:
Podepinden føres gennem mund eller næsehule til bagsiden af svælg eller næsesvælgrum, hvorefter der gnides med podepinden mod slimhinden. Podepind kommes efterfølgende i E-swabmediet.
Husk at anvende relevante værnemidler under prøvetagningen

Prøvemængde 

Ca. 2 ml.
Hvis der rekvireres yderligere undersøgelser på fremsendt luftvejssekret (ekspektorat, trakealsekret eller BAL) til fx pneumoniudredning (atypisk pneumoni) eller til dyrkning og resistens, skal mængden af prøvemateriale øges tilsvarende.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes til KMA i gul forsendelsespose. Prøven skal transporteres til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi umiddelbart efter prøvetagning.

Svarafgivelse

Analysen udføres alle dage kl. 7, 11, 14, 17, 20 og kl. 23.
Prøverne skal foreligge i KMA senest 15 minutter før.
Svar på podning for indlagte patienter i løbet af 4-6 timer efter at analysen er påbegyndt (se starttidspunkt ovenfor). Forsinkelser kan forekomme.
Svar på podning for patienter, der skal til en planlagt behandling på hospitalet og for personale tilstræbes indenfor 24 timer.

Positive svar ringes ikke ud.

Se i øvrigt aktuel prøvestatus i boksen "Status for prøvesvar" på intranetsiden "Bestilling, transport og svartider for prøver"(link til HGH-intranet)

Tolkning

Positiv: Coronavirus SARS-CoV-2 påvist
Negativ: Coronavirus SARS-CoV- 2 ikke påvist 

Analysen er specifik for SARS-CoV-2. Der er ingen krydsreaktion til almindeligt cirkulerende coronavirus, som vanligvis forårsager almindelig forkølelse.

Redaktør