Candida auris (screening) (20041)

Version

1 (udgivet 11.11.2021)

Princip

Undersøgelse for Candida auris (C. auris) bærertilstand.
Prøven dyrkes på selektive svampeplader.

Indikation 

  • Tidligere fået påvist C. auris
  • Screening af medpatienter eller i forbindelse med udbrud
  • Screening efter aftale med hygiejneorganisationen

Prøvemateriale 

Podning fra næse, begge armhuler (axiller) og begge lysker, rectum (eller stomi). Derudover evt. sår-podning, urin (kun såfremt pt. har urinvejskateter), trakealsekret (kun hvis patienten er intuberet).

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: Candida auris (screening)
Materiale: Podning, sårpodning, urin fra kateter a demeure, trakealsekret fra tube
Lokalisation: næsehule (cavum nasi), axil+lyske, rektum, stomi på abdomen

Utensilier

Podning med eSwab 

 

Urin og trakealsekret i sterilt spidsglas

 

Prøvetagning 

Næse: Podepinden føres gennem det yderste af næsen (cavum nasi) 0,5 – 1 cm op. Podepinden drejes flere gange rundt mod indersiden af begge næsefløje, samtidig med at et fast tryk opretholdes. Samme podepind bruges til begge næsebor.

Axil+lyske: Podepinden skal drejes rundt først i begge armhuler (axiller) og bagefter i lyskeområdet på begge sider med fast tryk for optimal hudkontakt. Samme podepind bruges til de fire hudområder. 
Rektum/stomi: Podepinden føres lige indenfor sphincter eller stomi
Urin: skal sendes i spidsglas eller urinrør.
Trakealsekret: ophentes ved sugning med steril kateter, sendes i sterilt spidsglas.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

2 dage efter prøvens modtagelse i KMA.
Positive svar hos indlagte patienter som ikke er kendte med C. auris i forvejen, afgives telefonisk til den rekvirerende afdeling.

Tolkning

Positiv dyrkning besvares med navn og evt. resistensmønster.
Negativ dyrkning besvares "Ingen vækst af C. auris".

Bemærkninger

Kontakt hygiejneorganisationen eller vagthavende mikrobiolog ved tvivl om infektionshygiejniske forholdsregler.

 

Redaktør