CPO (carbapenemase-producerende bakterier), undersøgelse for (10118)

Version

3 (udgivet 29.04.2021)

Princip

Undersøgelse for CPO (carbapenemase-producerende organismer)-bærertilstand. Prøven dyrkes i et opformeringsmedium og efterfølgende på selektive screeningsplader.
Herudover udføres der hurtigtest (PCR) hos medpatienter til CPO-positive patienter eller efter aftale med hygiejneorganisationen eller vagthavende mikrobiolog.

Indikation 

  • Tidligere fået påvist CPO
  • Indenfor de sidste 6 måneder haft husstandslignenden kontakt med CPO-positiv person
  • Indenfor de sidste 6 måneder opholdt sig uden for Norden og fået behandling med antibiotika under opholdet se Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO
  • Screening af medpatienter eller i forbindelse med udbrud

Prøvemateriale 

Podning fra rektum eller stomi. Derudover evt. sår-podning, urin, såfremt pt. har urinvejskateter, trakealsekret hvis patienten er intuberet og prøver fra lokalisationer, hvor der tidligere er fundet CPO.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Carbapenemase-producerende bakterier (CPO) (undersøgelse for)
Materiale: Podning, sår-podning, trakealsekret fra tube eller urin-midtstråle
Lokalisation: Vælg rektum eller stomi for podning eller skriv anatomisk lokalisation i fri tekst for Sår – podning.

Utensilier

Podning med eSwab 

Urin og trakealsekret i sterilt spidsglas

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Podepinden føres lige indenfor sphincter eller ind i stomi.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Hurtigtest for prøver modtaget i KMA senest kl. 20 på hverdage og senest kl. 18 på lørdag/søndag/helligdage besvares samme dag. For dyrkningen må der påregnes en svartid på 2-4 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.
Positive svar hos indlagte patienter som ikke er kendte med CPO i forvejen, afgives telefonisk til den rekvirerende afdeling.

Tolkning

Hurtigtest (PCR) besvares ”Carbapenemase producerende organisme (CPO) påvist/ikke påvist ved hurtigtest”. Negativ dyrkning besvares ”Ingen vækst af CPO” og positiv dyrkning med bakterienavn og resistensmønster.
Patienter der har fået antibiotika indenfor den sidste uge inden prøvetagning kan udkomme med falsk negativt dyrkningssvar.
Der kan i enkelte tilfælde være uoverensstemmelse mellem hurtigtest og dyrkningssvar. I så fald vil dyrkningssvaret være gældende medmindre prøven er taget under antibiotisk behandling.

Redaktør